10 GRUNNER TIL Å GODTA JESU OPPSTANDELSE SOM ET HISTORISK FAKTUM
Av Brian Chilton

Oversatt herfra.


Da jeg forlot tjenesten på grunn av min skeptisisme, var en av faktorene som var involvert i avgangen, bekymring for påliteligheten til det nye testamente og Jesu oppstandelse. Folket fra Jesu Seminar fikk meg til å gjette meg om jeg kunne stole på hva Det Nye Testamente sa, og om jeg virkelig kunne akseptere Jesus fra Nasaret sin bokstavelige oppstandelse. I juli 2005 endret livet mitt. Jeg gikk inn på Lifeway Christian Bookstore i Winston-Salem, North Carolina, og leste tre bøker som forandret livet mitt mer enn noen annen bok utenom Bibelen. Jeg oppdaget Lee Strobel's The Case for Christ, Josh McDowells The New Evidence that Demands a Verdict, and McDowell's A Ready Defense. Jeg oppdaget at det er mange grunner til å godta oppstandelsen til Jesus fra Nasaret som et historisk faktum.
Oppstandelse Jesus Historie
Bevisene har i løpet av årene i stigende grad økt for, historien om Jesu oppstandelse. Denne artikkelen vil gi 10 av de mest fascinerende argumentene for oppstandelsen av Jesus fra Nasaret. Denne listen er ikke uttømmende og min behandling til hvert argument er ekstremt kort. Likevel håper jeg denne listen vil gi et utgangspunkt for at du skal vurdere ektheten av Jesu oppstandelse.

1. De første øyenvitner var kvinner. De første øyenvitner til oppstandelsen var kvinner. Alle evangeliene bemerker at de første personene til å oppdage tomten tom var kvinner. Matteus bemerker at "Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven." ...Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: "Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!" (Matteus 28: 1, 5-6). [1]Kvinner ble ikke holdt høyt. I gresk-romersk kultur var en kvinnes vitnesbyrd ikke tillatt i retten. I jødiske sirkler tok det vitnesbyrd om to kvinner for å likestille med den ene mannen. Hvis man skulle finne på en historie, ville de siste menneskene plassert som de første vitnene, ha vært kvinner, med mindre det ellers var sant.

2. Minimale fakta om oppstandelsen. Gary Habermas har popularisert det såkalte minimale fakta-argumentet for oppstandelsen. Minimale fakta er de tingene som aksepteres av nesten alle ny testamente lærde. Minimale fakta er " 1. Jesus døde ved korsfestelse. 2. Jesu disipler trodde at han reiste seg og viste seg for dem. 3. Kirkens forfølger Paul ble plutselig forandret. 4. Den skeptiske James, bror til Jesus, ble plutselig forandret. 5. Graven var tom. " [2] Disse fakta er nesten universelt akseptert av ny testamentlig lærde, inkludert liberale.

3. Transformasjon av de tidlige disipler. Som nevnt i de minste fakta, ble James, bror til Jesus, forandret fra en skeptiker til en troende på grunn av oppstandelsen. Jakob og hans brødre trodde ikke på Jesus under Jesu tidlige tjeneste (se Joh 7,5). Men Jesus viste seg for Jakob (1 Korinter 15,3-9) og Jakob ble leder i Jerusalems tidlige kirke. Hans død er registrert av Josefus. [3] Paulus er et annet eksempel på én som ble fullstendig forvandlet av Jesu oppstandelse. Paulus hadde vært en forfølger av kirken. Etter å ha vært vitne til den oppstandne Jesus, ble Paulus en herold for kirken.

4. Flaue detaljer om oppstandelsen. Historisk sett legger pinlige detaljer nøyaktighet til et historisk krav. Det faktum at kvinner var de første vitner, at et medlem av Sanhedrin (det samme Sanhedrin som utførte Jesus) måtte gi Jesus en ordentlig begravelse, og at disiplene var redde og flyktet alle, tjener som pinlige faktorer for oppstandelseskontoen.

5. Villighet til å dø for det som var kjent. Mange mennesker vil dø for det de tror er sant. Men ingen vil dø for noe de feilaktig har funnet på. Disiplene visste om de fortalte sannheten. Likevel finner man at disiplene var villige til å dø for det de visste for å være sanne. Stefanus døde ved stening (Ap.gj. 7,54-60), Jakob, Sebedeus sønn, døde for sverdet i Herodes hender (Ap.gj. 12: 2), Jakob bror av Jesus døde, [4] og Peter og Paulus døde i hendene til Nero. [5]

6. Dokumentert bevis. Dokumentasjonsbeviset for Jesu oppstandelse er ganske bra. Historikeren søker å finne ut hvor mange primære og sekundære kilder [6] kan samles for en begivenhet for å avgjøre begivenhetens historisitet. Når det gjelder primære kilder, har oppstandelsen Matteus beretning, Johannes beretning og Paulus konto i 1 Korinter 15, inkludert de ekstra referansene fra Jakob (hvis man aksepterer at Jakobs brev er skrevet av ham) og Judas. Følgende er sekundære kilder til oppstandelsen: Lukas, Markus, Clement of Rome, og i mindre grad Ignatius og Irenaeus.

7. Omstendighetsbevis. Douglas Groothius bemerker at omstendighetsbevis for historien til oppstandelsen er "nemlig den tidlige kirkenes praksis i å observere dåpen, nattverden og søndagsdyrkelsen." [7] Dåpen er basert på analogien til Jesu død, begravelse, og oppstandelse. Herrens nattverd er et symbol på Kristi offerdød. I tillegg er det ganske rart at trofaste jøder ville flytte sin tilbedelse fra en fredag ​​kveld til lørdag til en søndag morgen med mindre noe viktig hadde skjedd på en søndag morgen. Den store søndagsmorgens begivenheten var Jesu oppstandelse.

8. Det manglende motivet. J. Warner Wallace har bemerket i sine foredrag og bøker at når en konspirasjon dannes, har tre motiverende faktorer en slik bevegelseskraft, grådighet og /eller lyst. [8] Disiplene ville ikke tjene noe på å hevde oppstandelsen som historie. De løp rundt mens de ofte ble truet av jødiske og romerske myndighetene. Angående grådighet lærte de at man ikke skulle ønske jordiske eiendeler, men åndelige. Lyst var heller ikke en faktor. De lærte sølibat før ekteskapet og ekteskapelig troskap etter ekteskapet. Faktisk noterer NT Wright i sin klassiske bok, The Resurrection of the Son of God, at disiplene ikke hadde noen teologisk motivasjon bak påstanden at Jesus var oppstått fra de døde, i det de forutså en militærhelt og en endelig oppstandelse på slutten av tiden. Hvilke motiverende faktorer eksisterte for disse disiplene til å finne på en slik historie? Ingen! Den eneste grunnen til at disiplene lærte Jesus oppstandelse var fordi Jesu oppstandelse hadde skjedd.

9. Fiender attesterer på oppstandelsen. Historisk sett, hvis man holder fiendens attest til en hendelse, blir hendelsen styrket. Når man vurderer myndighetens påstander om at disiplene hadde stjålet Jesu kropp (Matteus 28: 11-15), blir oppstandelsens vitnesbyrd styrket. Den tidlige troen på at disiplene hadde stjålet Jesu kropp, styrkes ved oppdagelsen av Nasaret- inskripsjon som beordrer dødsstraff for alle som stjeler en kropp fra en grav. [9] I tillegg atskillige sitater om Jesus og hans oppstandelse fra Josephus, [10] Tacitus, [11] og Suetonius [12] blant andre (inkludert den babylonske talmud).


10. Flere post-oppstandelse øyenvitner. Til slutt er det flere øyenvitne vitnesbyrd knyttet til Jesu oppstandelse. Flere mennesker hadde sett Jesus levende i en periode på 40 dager. øyenvitnene inkluderer Maria Magdalena (Joh. 20,10-18), kvinnene ved graven som følger med Maria (Matt. 28,1-10), de romerske vaktene (Matt. 28,4), de elleve disiplene (Joh. 21), de to menn på veien til Emmaus (Lukas 24,13-35), et ubestemt antall disipler (Matt. 28, 16-20); over fem hundre disipler (1 Kor.15,6), til Jakob (1 Kor. 15,7) og til Paulus (1 Kor. 15, 8-9). Jeg er sikker på at det var mange andre vitner som ikke er navngitt.


Konklusjon:
Mange andre bevis kan gis for Jesu oppstandelse. Om man tenker på historiens metoder, må man forstå at det er grunn til at amerikanere aksepterer den første presidenten i USA som George Washington og ikke Svampebob Squarepants. Historien støtter påstanden om at Washington var den første presidenten. På samme måte støtter historien opp realiteten av Jesu oppstandelse. Nå er spørsmålet: Hva vil du gjøre med slik informasjon? Noen vil prøve å ignorere begivenheten. Noen vil prøve å avvise det. Andre vil anerkjenne hendelsenes faktuelle natur og tilbe Jesus som den oppreiste Herre. Det er min bønn at du vil gjøre det sistnevnte.

Merknader


[1] Om ikke annet oppgitt, er Bibelhenvisninger fra DNB-11.
[2] Gary R. Habermas and Michael R. Licona, The Case for the Resurrection of Jesus (Grand Rapids: Kregel, 2004), 48-50, 64-69.
[3] Josephus, Antiquities XX.200.
[4] Ibid.
[5] Eusebius, Church History XXV.5.
[6] Primærkilder er dokumenter skrevet av øyenvitner. Sekundære kilder er dokumenter skrevet av personer som kjenner øyenvitner. For eksempel var min bestefar et øyenvitne til det største marineslaget i 2. verdenskrigs historie. Fra den informasjonen min pappa samlet fra ham, ville han være en sekundær kilde, mens min bestefar ville ha vært en primær kilde.
[7] Douglas Groothius, Christian Apologetics: A Comprehensive Case for Biblical Faith (Downers Grove; Nottingham, UK: IVP Academic; Apollos, 2011), 553-554.
[8] See J. Warner Wallace, "Rapid Response: I Think the Disciples Lied About the Resurrection," Cold-case Christianity.com (October 17, 2016), retrieved April 11, 2017, http://coldcasechristianity.com/2016/rapid-response-i-think-the-disciples-lied-about-the-resurrection/. Tilgjengelig pr 29.11.2018.
[9] See http://www.biblearchaeology.org/post/2009/07/22/The-Nazareth-Inscription-Proof-of-the-Resurrection-of-Christ.aspx#Article. Tilgjengelig pr 29.11.2018.
[10] Josephus, Antiquities XX.9.1.
[11] Tacitus, Annals XV.
[12] Suetonius, Lives of the Caesars-Claudius 25 and Suetonius, Lives of the Caesars-Nero 16.

Original Blog Source: http://bit.ly/2ppUPKK

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund