Charlie eksistensieltCharlie helt

/trosforsvar

10 punkter om apologetikk
Apologetikk
Aquinas 3-vei DJK
Argumenter for Guds eksistens
Ateister kan endre mening
Bare din tolkning
Bibelen og homofili.pdf
Debattinnlegg-Gud, verden og vitenskapen
Den historiske Jesus
Det ondes problem
Det store sporsmaalet
Diakoni -Menighetens kroppsspraak.pdf
Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder
Er Allah og Gud-den samme
Er det sant
Evangelieformidlingen i en postmoderne tid.pdf
Evolusjonister-og-ID-kritikk
Filosofiens retur
Fininnstillingsargumentet
Fornuftig-tro-at-Gud-finnes
Fri vilje
Gud er tilbake
Gud og fornuft
Guddommelig antropisk design
Guds-argumenter
Gudsbevis og konsekvenser
Har Gud virkelig sagt
Har Gud virkelig skapt
Hedonisme
Hva er kristen tro
Hva kjennetegner naturlovene
Hva slags vitne er du
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvor kommer moral fra
Hvorfor ventet Gud med mennesket
I begynnelsen
ID og menneskeretter
Jesu oppstandelse
John-C-Lennox
Kalam kosmologiske argument
Konsekvenser av religion
Konservative-skjult-minoritet
Koranens uforanderlighet
Kristen skapertro - tro og fornuft
Kristen tro og vitenskap
Kristendom bekreftes ved
Kristendom og vitenskap
Kristent menneskesyn
Kristus i Koranen
Kritikk av teistisk evolusjon
Leifs-argument-for-en-begynnelse
Livets opprinnelse
Mennesket i vitenskapen
Mennesket-i-verden
Mest stilte spoersmaal
Middelalder og forskning
Mind before Matter
Mirakler og vitenskap
Momenter om Gud
Motstand og forfolgelse
Muhammed og tradisjonen
Muslimske konvertitter bringer nytt liv
Naar tro og vitenskap blandes
Naturalismens effekt for vitenskap
Noen innvendinger-svarforslag
Nye livsformer
Om Gud- hvorfor ondt
Om Guds eksistens
Om Koranens uforanderlighet
Om aarsaksloven
Om kreasjonisme og evolusjonisme
Om tro og fornuft
Om vanskelige vers i Bibelen
Ondes problem kortversjon
Ondes-problem-3-omraader
Personlig eller upersonlig opphav
Presentasjoner av temaer
Referat fra retreat aa skjelne aander.pdf
Samme Gud i GT og NT
Sammenheng og likhet i GT og NT
Sammenstilling NT-Koranen
Satte kirken vitenskapen tilbake
Scientisme
Skapelse-historie-kristendom
Skrift og laere
Spise seg selv
Sporsmaal med korte svar
Sporsmal-ved-et-arsskiftet.pdf
Svar-muslimske innvendinger
Tro og viten
Troen trenger forsvar
Trosforsvar hos Paulus
Trosforsvar
Upersonlig eller personlig opprinnelse
Utenfor vitenskap -ikke fornuft
Veiledning-O-Sovik
Vitenskap og fornuft-Del I
Vitenskap og fornuft-Del II
Vitenskapen og Gud