Charlie eksistensieltCharlie helt

/trosforsvar

10 punkter om apologetikk
20 argumenter for Guds eksistens
Angrep beste forsvar
Apologetikk
Aquinas 3-vei DJK
Aquinas 3-vei
Argumenter for Guds eksistens-A
Argumenter for Guds eksistens-delI
Argumenter for Guds eksistens
Ateister kan endre mening
Bare din tolkning
Begrunnelse for stedfortredende lidelse
Bibelen og homofili.pdf
Boenn-hva-hvorfor-hvordan
Bokanbefaling More-than-a-Monkey
Bokanmeldelse More-than-a-Monkey
De 6 K-ene
Debattinnlegg-Gud, verden og vitenskapen
Den historiske Jesus
Det ondes problem
Det store sporsmaalet
Det-ondes-problem.pdf
Diakoni -Menighetens kroppsspraak.pdf
Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder
Er Allah og Gud-den samme
Er det samme Gud i GT og NT
Er det sant
Evangelieformidlingen i en postmoderne tid.pdf
Evolusjonister-og-ID-kritikk
Filosofiens retur
Fininnstillingsargumentet
Flere dimensjoner om skapelsen
Folkemord paa kristne
Fornuftig-tro-at-Gud-finnes
Fri vilje
Genendring i laboratoriet og effekt av det
Gud er tilbake
Gud og fornuft
Guddommelig antropisk design
Guds-argumenter
Gudsbevis og konsekvenser
Har Gud virkelig sagt
Har Gud virkelig skapt
Hedonisme
Hva er kristen tro
Hva kjennetegner naturlovene
Hva slags vitne er du
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvor kommer moral fra
Hvorfor ventet Gud med mennesket
I begynnelsen
ID og menneskeretter
Jesu oppstandelse
John-C-Lennox
Kalam kosmologiske argument
Kalam-argument
Kommentar-Tillegg-Grill en kristen
Konfirmant-sporsmaal-svar-htm
Konsekvenser av religion
Konservative-skjult-minoritet
Koranens uforanderlighet
Korresponderende eller samsvarende
Kristen skapertro - tro og fornuft
Kristen tro og vitenskap
Kristendom bekreftes ved
Kristendom og vitenskap
Kristent menneskesyn
Kristus i Koranen
Kritikk av teistisk evolusjon
Leifs-argument-for-en-begynnelse
Livets opprinnelse
Mennesket i vitenskapen
Mennesket-i-verden
Mest stilte spoersmaal
Middelalder og forskning
Mind before Matter
Mirakler og vitenskap
Momenter om Gud
Mot Hagelias konklusjon
Motstand og forfolgelse
Muhammed og tradisjonen
Muslimske konvertitter bringer nytt liv
Naar tro og vitenskap blandes
Naturalismens effekt for vitenskap
Noen innvendinger-svarforslag
Nye livsformer
Om Gud- hvorfor ondt
Om Guds eksistens
Om Koranens uforanderlighet
Om Skaperen
Om aarsaksloven
Om kreasjonisme og evolusjonisme
Om tro og fornuft
Om vanskelige vers i Bibelen
Ondes problem kortversjon
Ondes-problem-3-omraader
Personlig eller upersonlig opphav
Presentasjoner av temaer
Referat fra retreat aa skjelne aander.pdf
Samme Gud i GT og NT
Sammenheng i GTs og NTs Gudsbilde
Sammenheng og likhet i GT og NT
Sammenstilling NT-Koranen
Satte kirken vitenskapen tilbake
Scientisme
Skapelse-historie-kristendom
Skrift og laere
Spise seg selv
Sporsmaal med korte svar
Stealing-from-God-ch1.pdf
Superateisten.pdf
Svar A-Sovik VD-I
Svar-muslimske innvendinger
Svarkommentar - Grill en kristen
Tilsvar teistisk evolusjon
Tro og viten
Troen trenger forsvar
Trosforsvar hos Paulus
Trosforsvar virker
Trosforsvar
Ungdom og naade
Univers med eller uten Gud
Upersonlig eller personlig opprinnelse
Utenfor vitenskap -ikke fornuft
Veiledning-O-Sovik
Vitenskap og fornuft-Del I
Vitenskap og fornuft-Del II
Vitenskapen og Gud