Charlie eksistensieltCharlie helt

/trosforsvar

10 argumenter for Guds eksistens-del I
10 argumenter for Guds eksistens-del II
10 punkter om apologetikk
ATEISTISK FORBUDT FRUKT
Angrep beste forsvar
Apologetikk
Aquinas 3-vei
Ateister kan endre mening
Begrunnelse for stedfortredende lidelse
Bibelen og homofili.pdf
Boenn-hva-hvorfor-hvordan
Bokanbefaling More-than-a-Monkey
Bokanmeldelse More-than-a-Monkey
Den historiske Jesus
Det ondes problem
Det store sporsmaalet
Det-ondes-problem.pdf
Diakoni -Menighetens kroppsspraak.pdf
Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder
Er Allah og Gud-den samme
Er Gud fiende av fornuft og vitenskap
Er det samme Gud i GT og NT
Er det sant
Evangelieformidlingen i en postmoderne tid.pdf
Evangelier bekreftet
Filosofiens retur
Fininnstillingsargumentet
Flere dimensjoner om skapelsen
Fornuftig-tro-at-Gud-finnes
Gud er tilbake
Gud og fornuft
Guddommelig antropisk design
Gudsbevis og konsekvenser
Har Gud virkelig sagt
Har Gud virkelig skapt
Hedonisme
Hva er tro-Del I.pdf
Hva er tro-Del II.pdf
Hva kjennetegner naturlovene
Hva slags vitne er du
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvor kommer moral fra
Hvorfor ventet Gud med mennesket
I begynnelsen
ID og menneskeretter
Jesu oppstandelse
John-C-Lennox
Kalam kosmologiske argument
Kalam-fysisk-begrunnet
Kommentar-Tillegg-Grill en kristen
Konfirmant-sporsmaal-svar-htm
Konsekvenser av religion
Koranens uforanderlighet
Kristen skapertro - tro og fornuft
Kristen tro og vitenskap
Kristendom bekreftes ved
Kristendom og vitenskap
Kristent menneskesyn
Leifs-argument-for-en-begynnelse
Livets opprinnelse
Mennesket i vitenskapen
Mennesket-i-verden
Middelalder og forskning
Mind before Matter
Mirakler og vitenskap
Naadens plass
Naar tro og vitenskap blandes
Nesten en ateist
Noen innvendinger-svarforslag
Nye livsformer
Om Gud- hvorfor ondt
Om Guds eksistens
Om Skaperen
Om aarsaksloven
Om fri vilje
Om selvmotsigelser
Om tro og fornuft
Om vanskelige vers i Bibelen
Ondes problem kortversjon
Ondes-problem-3-omraader
Personlig eller upersonlig opphav
Presentasjoner av temaer
Samme Gud i GT og NT
Sammenheng i GTs og NTs Gudsbilde
Satte kirken vitenskapen tilbake
Scientisme
Sporsmaal med korte svar
Stealing-from-God-ch1.pdf
Svarkommentar - Grill en kristen
Tro og viten
Troen trenger forsvar
Troens vannskille
Trosforsvar hos Paulus
Trosforsvar virker
Trosforsvar
U-kritisk vitenskap
Upersonlig eller personlig opprinnelse
Utenfor vitenskap -ikke fornuft
Veiledning-O-Sovik
Vitenskap og barneoppdragelse
Vitenskap og fornuft-Del I
Vitenskap og fornuft-Del II
Vitenskapen og Gud