Temakveld i Peisestua 14.nov. 2013

Instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg Arne Tord Sveinall:

Hva gjør sår på sinnet med oss og hvordan former ulike typer fellesskap oss?

Vi møter hverandre med en bagasje av ulike erfaringer, relasjoner, og personlighet.

To mennesker møtes: To menneskelige historier møtes-er også 18 år, 35 år, 57 etc
'Ryggsekken' inneholder: Minner fra personer overføres til andre -nålevende personer..
Alle mennesker har med sin bakgrunn og sine forventninger...

sint guttSinne: Kan være greit få ting unna, uten å såre andre. Bitterhet derimot tærer en selv opp innenfra.
Skyld: Gjelder det vi har gjort. En må vedstå seg egen skyld -det har med menneskeverd å gjøre (Psykiater:Finn Skårderud)
Skam: Går på hvem vi er. Vi trenger ikke føle skam for hva Gud har skapt. Han skaper ikke søppel..


Relaterte Skrift-vers:
Klagesangene 5v7: Fedrene våre syndet; de er borte, vi har båret straffen.

Reaksjoner: sinne, skyld, skam,
Sal 32v3og5: 3 Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen.. 5 Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: "Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren." Og du tok bort min syndeskyld. Sela

Underliggende motto: 'Det vi vet hva er, kan vi gjøre noe med. Det vi ikke vet, gjør noe med oss!


???Eksempler på 'tankeløse utsagn' som kan gjøre noe med oss:
"Hvorfor sa han egentlig det til meg?": ...
"Du har vel merket at jeg har bedt for deg? Tror du Gud er stor nok til å helbrede deg?"
Tar spiller i stedet for ballen: "Du må jo være naiv, som har sånne oppfatninger"
"Ekspertene sier: -det er jo vitenskapelig bevist at.." "Jeg har fått fred for at..."

"Folk sier at.." "Soknepresten sier, han er jo teologisk utdannet.."

"Her var det mye testosteron.." "Sykepleiere er så søte når de er sinte.."

Gjengi 'karkikatur' versjoner av andre personers meninger.
Falske enten/eller: Hvis du stemmer det.. åpner du opp for den onde selv..
eks: "Enten flotte rom eller mentalhygienisk klinikk?".. Svenskekongen gråt når han ville ha noe gjennom..

Alle slike. eks: handler om å endre fokus -flytte oppmerksomheten over på noe annet enn saken (på godt og ondt)!

Åpne hjerter-dører-sinnUlike typer fellesskap:

1. Prestasjonsfellesskapet: Eks. arbeidsfellesskap; I utgangspunktet et godt fellesskap.
Men det kan også danne seg noen normer for hvordan en "skal oppføre seg". Da kan en bli preget/sårbar.
Det danner seg fort noen likhetsidealer i slike fellesskap.


2. Sektorfellesskapet: Det finnes sektorer som er tabubelagt: noen kan bli sinte, gråte, etc Problemet er at problemene vokser seg større. "Kommer han/hun så kan vi ikke ta opp det.." Det kan hende at en må tåle en tåre for at det skal bli lettere å leve her om 5 år.
G.Johnson (på Modum Bad): "Tradisjoner er de verste tyranner vi har".. Vi trenger spørre: "Er tradisjonen livgivende, eller lever den sitt eget liv"?


3. Idyllfellesskapet: "Her er det så gildt at", og (noen vil føye til: "og er det ikke gildt, så har vi det gildt likevel") Fungerer så lenge vi kan vise solsiden ut. Vise seg fra sin beste side.. Tør vi ta fram de vanskelige tingene? Kan fort bli grublende på ting, en ikke tør ta fram? ("Hvorfor hører jeg ikke fra avkom som er flyttet? Hva skjedde egentlig med min far på slutten av livet?" Av 952 salmer i forrige salmebok, var det til en viss grad 2 stk., som hadde klagens form. Annerledes i GT.(flere titalls klagesalmer). Anbefalt bok mot dette: "Underet i de tomme hender"


4. De sjokkertes fellesskap: En viss grad av likhet.. Prøver stille ting i kontrast. "Vet dere hvordan det er der borte i gata?" "Hør hvordan det stormer der ute, her er det stille og tyst...." Kan skyldes egen utrygghet. Om vi selv er trygge, kan vi tåle vise romslighet. Media liker å hause opp "fiendebilder"

Anti-janteloven
Janteloven

5. Elendighets-fellesskapet: Folk er redde for å stikke seg fram. Preges av Jante-loven..

Skyld: Må vedstå seg skylden (Psykiater), søke gjenopprettelse og tilgivelse.
Skam: Har å gjøre med selvoppfatning, eller bli gjort mindre (belittle). Botemidlet er ikke tilgivelse, men velsignelse
Sorg: Det friske menneskes reaksjon på noe som er blitt for mye for oss.
Tiåring som gråter over et dødsfall, kan leke en time senere. Livets spor kan få ulike avtrykk: Alle er ikke like, alle trenger ikke sørge/tenke likt.

Enkeltutsagn fra spørsmål og samtale (anonymisert)-som ble tatt opp i en sammenheng:

Bindinger: Frihet kan innebære det å stille folk fritt: Om en tviholder på noe, gir det bindinger..
Gir en frihet kan en ny relasjon opprettes. "Ingen gav ham noe, da kom han til seg selv.."
Smerte: kan gå inn i både sinne, skam etc.
En fikk ikke det livet en tenkte. spinner en videre på det, kommer en til lidelse og det ondes problem..


Hvordan kan fellesskapet bidra til å lege sår: Oppmuntre hverandre..
en vennForskjell sjelesorg og psykoterapi: Sjelesorg tar opp i seg at det skjer noe i 'mellomrommet' mellom oss!
Kanskje noen trenger ta kontakt og si at det er noe som er vanskelig?
Søk veiledning: ikke gå og bal med det alene.. Ha et sted hvor en kan snakke sant om livet..


Overfor venner: fortsett å ha samme relasjon, kanskje formidle hjelp et annet sted..
Hevise til et sted en kan snakke sant om livet. Blir feil om en tar opp hva som helst med hvem som helst..
Kan være et poeng ikke å binde folk til seg selv, kan ikke hjelpe når som helst til hvem som helst...


Parforhold: kvinne-mann: I 87 ulike kulturer gråt kvinner mer enn menn. Menn og kvinner har hatt ulike måter å vise sin sorg på.
På Madagaskar: kvinner hadde sin 'tårehytte'.. Menn hadde sin 'byggehytte'. Begravelsesbyråer har tatt opp 'den instrumentelle sorgen': 'bygge kister'..
Barn opplever mye sjeldnere døden: Sorg presenteres annerledes nå enn tidligere..

Et aktuelt spørsmål ved sjelesorg kan være: "Hva tror du jeg kan hjelpe deg med?" Evt. "Hva vil du jeg skal be om?"

Det er også spørsmål om å beholde sin integritet, når en skal hjelpe folk. Det kan være en fare for noen å gjøre seg interessant ved å late som en har problemer. Modum spør av og til pasienter om de vil ha "omsorg eller hjelp". Det kan innebære to ulike tilnærminger..


Avslutning: Det å bli sett og empati like viktig for folk, som luften vi puster i!


Sang: Du vet vel om at du er verdifull!

 

Omgjort til .htm-format av Asbjørn Lund