Seier over fristelser

(Fritt etter: 'Dag 27' i Målrettet Liv av R. Warren, Saddleback Church)


2 Tim2v22: Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte.
1 Kor10v13: Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.


Det er alltid en utvei.
Iblant kan vi føle en fristelse er for sterk for oss, men det er en satanisk løgn. Gud har lovt han ikke vil tillate at noen fristes over evne. Han vil ikke tillate noen fristelser vi ikke kan beseire, men vi må gjøre vår del ved å praktisere fire bibelske måter å beseire fristelser på:


1. Fokuser oppmerksomheten på noe annet


Det overrasker kanskje at det ikke noe sted i Bibelen står at vi skal "stå i mot fristelser". Vi blir derimot bedt om å stå djevelen i mot: Jak4v7: Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Det er noe annet. I stedet får vi det rådet at vi skal fokusere oppmerksomheten på noe annet, ettersom det ikke nytter å stå imot en tanke. Det intensifiserer i så fall fokuset på feil objekt, og styrker dets tiltrekningskraft i stedet.


Hver gang vi prøver å blokkere en tanke og få den ut av sinnet, driver vi den dypere inn i hukommelsen. Ved å stå den i mot, forsterkver vi den. Det gjelder i særlig grad fristelser. Vi beseirer ikke fristelser ved å kjempe mot følelser knyttet til dem. Jo mer vi kjemper mot en følelse, jo mer fortærer og kontrollerer den deg. Du styrker den hver gang du tenker på den. Ettersom fristelsen alltid begynner med en tanke, er den raskeste veien å nøytralisere det som lokker, å vende oppmerksomheten mot noe annet. Bekjemp ikke tanken, du skal bare skifte kanal i sinnet og bli interessert i noe annet. Det er første trinn i å beseire fristelser.


Kampen mot synd vinnes eller tapes i sinnet. Det som får vår oppmerksomhet vil bestemme. Vi kan se på personer før oss, som kan lede som eksempler: Sal119v37: Vend blikket mitt bort fra tomhet, gi meg liv på din vei! (David) Matt5v28: Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. I den sammenheng: Job31v1: Jeg gjorde en avtale med mine øyne at jeg ikke skulle se på noen jente. Har du noen gang sett matreklame på TV og følt deg sulten? Har du noen hørt noe hoste, og fått behov for å rense halsen? Har du noen gang lagt merke til en som gjesper godt, og følt trang til det samme. Det er suggesjonens makt. Vi beveger oss automatisk mot det vi retter oppmerksomheten mot. Jo mer du tenker på noe, desto sterkere grep får det om deg: Så en tanke, høst en handling. Så en handling, høst en vane. Så en vane, høst en karakter..


Derfor kan gjentakelse av uttrykk som: "Jeg må slutte å spise så mye .. røyke så mye.. slutte å begjære" er eks. på selvødeleggende strategi. Det gjør at du fokuserer mer på selve fristelsen og forsterke den. De fleste dietter virker ikke, fordi de får deg til å tenke på mat hele tiden, og garanterer at du blir sulten. På samme måte vil en taler som stadig gjentar for seg selv: "Ikke vær nervøs" fokusere på dette, og bygge opp nervøsitet. I stedet bør en fokusere på noe annet enn disse følelsene. Tenk heller på hvor viktig talen er, på Gud, eller hvordan du kan møte behov hos dem som lytter. Fristelse starter med at du blir oppmerksom på noe. Det som får vår oppmerksomhet, vekker våre følelser. Så kan følelsene aktivere handlinger. Jo mer en fokuserer på: "Dette vil jeg ikke", desto sterkere kan en trekkes inn i garnet.

Det å ignorere en fristelse kan være mye mer effektivt enn å slåss mot den. Når sinnet først er opptatt med noe annet, mister fristelsen sin kraft. Så når fristelsen 'ringer deg', skal du ikke diskutere med den. Du skal bare legge på røret. I blant kan det fysisk bety at en forlater en situasjon med fristelser. Det fins eks. der dette er riktig framgangsmåte (some figths are won by fight, others by flight). Reis deg og forlat PCen, skift til en kristen kanal på TVn, forlat flokken som sladrer, forlat kinoen unde filmen.. Vil man unngå bli stukket, skal en holde seg unna biene. Gjør det som er nødvendig for å vende oppmerksomheten mot noe annet. Åndelig sett er sinnet vårt mest sårbare organ. For å redusere fristelser skal vi være opptatt med gode tanker, som f.eks. Guds Ord. Du overvinner dårlige tanker, ved å tenke på noe som er bedre. Det ligger et prinsipp i utskiftning. Du overvinner det onde med det gode. Satan får ikke oppmerksomhet når sinnet er vendt mot noe annet. Det er derfor Bibelen gjentatte ganger ber oss om å fokusere sinnet: Rett sinnet mot.. Jesus Kristus. Husk på Jesus Kristus. Fil4v8: Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!

Om du mener alvor med å beseire fristelser, må du styre ditt eget sinn og din påvirkning fra medier. Den viseste mannen som har levd, advarte og sa: "Ordsp4v23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det." Gi ikke søppel adgang til sinnet, vær selektiv. Velg hva du skal tenke på. Følg Paulus sin modell: "2 Kor10v5b: Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." Dette må vi på ett eller annet område holde på med hele livet. Ved den Hellige Ånds hjelp kan vi omprogrammere tankene dine.

2. Fortell en gudfryktig venn/skriftefar eller støttegruppe om kampene dine.

Du trenger ikke kringkaste det for verden, men vi trenger i hvert fall ett menneske vi kan dele våre kamper med. Bibelen sier: Fork4v9-10: "Det er bedre å være to enn én; de får god lønn for sitt strev. 10 For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene! Faller han, er det ingen som kan reise ham opp." Det trenger å klargjøres: Om du taper i kampen mot en dårlig vane eller fristelse, og du sitter fast i syklusen med gode intensjoner, nederlag, skyld, så vil du ikke klare å rydde opp i det selv. Du kan trenge hjelp av andre. Enkelte fristelser blir bare beseiret ved at en som ber for deg oppmunter deg og lærer deg å ta ansvar! Guds plan for din vekst og frihet inkluderer andre kristne. Sant, ærlig vennskap er en motvekt mot din ensomme kamp mot synder du ikke klarer å beseire. Bibelen sier det er én måte å bli fri på: "Jak5v16: Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye."

Vil du virkelig bli helbredet fra en fristelse som beseirer deg gang på gang? Guds plan er enkel: Ikke undertrykk den. Bekjenn den! Ikke skjul den. Avslør den! Avsløring av følelser er begynnelsen til helbredelse. Om du skjuler et sår, forsterker du smerten. Problemet vokser i mørket og blir større og større. Når de utsettes for sannhetens lys, skrumper de inn. Du blir bare så syk som dine hemmeligheter. Ta av deg masken. Slutt å late som du er perfekt og gå videre i frihet. I Saddleback Church (som forfatteren er pastor i), har de sett den veldige kraften i dette prinsippet virke i tilsynelatende håpløse tilfeller av avhengighet og fristelser. De driver et arbeid de kaller 'Feiring av gjenopprettelse' (Celebrate Recovery). Det er en bibelsk gjenopprettelsesprosessi 8 trinn, basert på Jesu saligprisninger og bygd rundt små støttegrupper. I de siste ti årene har de sett at over 5000 mennesker er blitt fri fra alle slags uvaner, sår og avhengighet. I dag brukes dette opplegget i tusener av menigheter.

Satan vil at du skal tro at synden og fristelsen din er så spesiell at du må beholde den som en hemmelighet. Sannheten er at vi alle er i samme båt. Vi slåss alle med de samme fristelense, og alle har syndet. Millioner har følt det du føler og har opplevd de samme kampene du opplever i din situasjon. Grunner til at vi skjuler våre feil, er bl.a. menneskefrykt og stolthet. Vi våger ikke fortelle andre at vi 'ikke har alt under kontroll'. Sannheten er at alt du ikke kan snakke om, har du allerede mistet kontrollen over. Hvis du hadde greid å ordne opp i det selv så hadde du gjort det, men du greier det ikke. Viljestyrke og personlige beslutninger er ikke nok. Enkelte problemer er alt for store, altfor tilvante og altfor inngrodde til at du kan løse dem på egen hånd. Du trenger en liten gruppe eller en som du kan stole på, som kan oppmuntre deg og støtte deg, be for deg, elske deg betingelsesløst og hjelpe deg å ta ansvar. Så kan du gjøre det samme for dem!

Hver gang noen betror seg: "Dette har jeg aldri sagt til noen før nå," så blir jeg glad på deres vegne. For av erfaring vet en at han eller hun vil oppleve stor lettelse og frigjøring. Presset blir borte og for første gang ser de et glimt av håp for framtiden. Det skjer bestandig når vi gjør det Gud har bedt oss å gjøre, nemlig å innrømme kampene våre for en gudfryktig venn. "Hva er det du later som ikke er noe problem i livet ditt? Hva er du redd for å snakke om? Du klarer ikke å løse det selv. Det er ydmykende å innrømme sin svakhet overfor andre, men mangel på ydmykhet er det som hindrer deg i å få det bedre. Jak 4v6-7: Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 7 Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

3. Stå djevelen i mot!

Etter at vi har ydmyket oss og underordnet oss Gud, står det: 'Stå djevelen i mot'! NT beskriver ofte kristenlivet som en kamp mot onde åndsmakter, der det brukes uttrykk som kamp og seier. Kristne blir ofte sammenliknet med soldater som er i kamp på fiendtlig område. Hvordan kan vi gjøre motstand mot djevelen. Paulus sier ved å ta i mot frelsens hjelm og Åndens sverd, Guds Ord. Det første skrittet er å ta imot Guds frelse. Du klarer ikke si nei til djevelen om du ikke har sagt ja til Kristus. Uten Kristus er vi maktesløse mot djevelen, men med frelsens hjelm er sinnet beskyttet av Gud. Husk dette. Hvis du er troende, kan ikke Satan tvinge deg til noe. Han kan bare friste oss. For det andre skal du bruke Guds Ord som våpen mot Satan. Jesus gjorde det da Satan fristet ham i ørkenen. Jesus diskuterte ikke med Satan, han parerte en fristelse ved å sitere fra Skriften. Det er kraft i Guds Ord, og Satan frykter det. Derfor er det fint om vi kan gjøre det samme, ved å lære sentrale vers utenat. Satan er flinkere enn oss til å argumentere, ettersom han har trening fra skapelsen av. Vi kan ikke bløffe Satan med egne argumenter eller logikk, eller prøve å være noe større enn vi er. Men våpenet som får ham til å skjelve er Guds Ord. Om en har lært seg skriftord utenat, har en rask adgang til ammunisjon. Om Jesus fant det nødvendig å besvare Satan med Guds Ord, så bør også vi gjøre det.

4.Innse din sårbarhet

Gud advarer oss mot å bli hovmodige og stole for mye på oss selv. Det er oppskriften på nederlag. Jeremia sa: "Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det?" (Jer17v9) Det innebærer f.eks. at vi er flinke til å lure oss selv. I de rette omgivelsene er hvem som helst av oss i stand til å synde. Vi må aldri tro at vi er utenfor fristelse. Vi må ikke være så uforstandige at vi plasserer oss selv i fristende situasjoner. Unngå dem. Husk at det er lettere å holde seg bort fra fristelser enn å komme seg ut av dem. Bibelen sier: "Den vise frykter det onde og vender seg bort fra det, dåren er overmodig og selvsikker." (Ordsp14v16)

Med tanke på meningen med livet mitt

Til ettertanke: Det er alltid en utvei.

Minnevers: 1 Kor10v13: Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

En utfordring: Hvem kan jeg invitere til å bli en åndelig partner, som kan hjelpe meg å beseire en vedvarende fristelse ved å be for meg?

 

 

 

Nedskrevet i .htm-format ved Asbjørn E. Lund