Alkohol virker kreftfremkallende ved varig bruk

Hentet herfra.

I synet på alkohol kommer vi med hver våre erfaringer, påvirkning og 'bagasje'. Ut fra tanken om å vektlegge det som er godt (Fil4,8) og sant (Ef4,15), og ikke primært det som er populært (2Tim4,3), tas dette med:

Mye av det som har vært hevdet av positiv begrunnelse for alkohol viser seg ikke å holde mål ved nærmere etterprøving:
7 av 10 kjenner ikke til sammenhengen mellom alkohol og kreft. Ett glass mindre kan gjøre en forskjell.
Derfor har alkohol betydning for utvikling av kreft
Alkohol har en toksisk effekt, og virker dermed som en slags gift på kroppen.

Kreftfremkallende stoffer dannes når alkohol brytes ned.
Når alkohol brytes ned i leveren dannes restproduktet acetaldehyd. Dette kan skade celler og genmateriale, og øker risikoen for kreft. Studier viser at det finnes variasjoner i genene som står for alkoholnedbrytning i kroppen, noe som kan bety at det er individuelle forskjeller i hvordan alkohol påvirker kreftrisikoen. Halvparten av norske kvinner nyter alkohol på hverdager.

Alkohol øker virkningen av kreftfremkallende stoffer
Risikoen for kreft øker hvis du samtidig med å drikke alkohol utsettes for andre risikofaktorer. Dersom du både røyker og drikker mangedobles risikoen for kreft i munnhule, svelg og strupe sammenlignet med om du hverken røyker eller drikker. En mulig årsak til dette er at alkohol gjør det enklere for munn og hals å absorbere de kreftfremkallende stoffene i tobakk.

Alkohol påvirker kvinnelige kjønnshormoner
Noen kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av alkohol slik at nivået stiger. Dette forbindes med en økt risiko for brystkreft.

Mye kalorier i alkohol
Det er mange som ikke tenker på at alkohol inneholder mye kalorier. Den som drikker alkohol ofte eller i store mengder, risikerer derfor også å gå opp i vekt. Overvekt har en sterk sammenheng med flere kreftformer. Både sukker og alkohol inneholder tomme kalorier. Se etter informasjon om sukkermengde på prislappen på hylla på Vinmonopolet – det er stor variasjon i sukkerinnholdet i vin. I drinker kommer i tillegg kalorier fra blandevann, juice eller sirup.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund