Skriftmateriale om Prøvelser:

nød og lidelse!Jak. 1v2-3: "Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet."

 

Jesus i skyen!Rom. 5v3-4: "Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp."

 

1 Pet. 1v6-7: "Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg."

Jesus og engler2 Tess. 1,7: "og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler"

Om "tornen i Paulus legeme":

2 Kor 12v8-9: "Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg."

Vi vet ikke om denne "tornen" var en sykdom eller en annen lidelse. Derimot er det tydelig at Gud brukte noe som var ondt i sin tjeneste. Selv om det var ondt i utgangspunktet, hadde ikke Gud mistet kontrollen!

Rom. 8v28: "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje."

 

Samlet av Asbjørn E. Lund