Mulig utvikling om kjønnsnøytral ideologi seirer
Hentet fra foredrag av Olof Edsinger -her.


Punktene under står for samme syn som foreningen FRI har. Mange av disse punktene er i ferd med å bli retningslinjer i Sverige.
I det som er både en politisk og en ideologisk bevegelse, stiller meningsfeller til foreningen FRI i Sverige spørsmål ved om det finnes en "normal måte" å være kvinne eller mann på. Ingenting skal være unormalt, -eller 'mot normalt' som Juster presenterte det på 1950-tallet. En vil slå i stykker alle skiller. Det kan være verdt å tenke gjennom om dette er en utvikling vi ønsker i Norge.
De mener at det ikke er verdt å streve etter å være normal i seksuelt henseende.
De mener at unge kan ha sex sammen, uten å være glad i sin sexpartner.

De betrakter det biologiske kjønn, i likhet med kjønnsroller, som noe oppkonstruert! De mener det er opp til enhver å definere sin legning, uten innblanding av leger eller psykologier.
Også toleranse-begrepet er man kritisk i forhold til. Det forutsetter en majoritet som kan begrense, kontrollere og komme med tillatelser i forhold til minoriteten. I hvilken grad er det rett at majoritetens syn må vike for minoritetens?


På svenske FB-sider finnes f.eks. over 70 ulike ‘seksual-profiler’. Konsekvensen av et syn som ovenfor nevnt blir: 'har dere lyst har dere lov?'
I barnehager i Sverige advares det fra pedagogisk hold mot å dele opp i kjønnsbaserte grupper, fordi det kan bidra til å ‘opprettholde 2-kjønns-normen’! De vil ha bort forestillingen om at hvilket kjønn en har, sier noe om hvem en er!
Der heter det at: "På et likeverdig sett skal homo, bio og hetero (merk rekkefølgen) -seksuelle normer fremstilles". Man får i svensk barnehage ikke late som om en gutt kan bli glad i ei jente, for da befester man to-kjønnsnormen.

I materiell for kommende svenske lærere står det:
Forutsett ikke kjønn, tal kjønnsnøytralt. Ikke snakk om mamma/papp, men heller: Påminn ‘deres voksne’ om at ... Man får ikke kalle en gjeng, fysisk utseende gutter, for gutter, fordi noen kan definere seg som jente!
Pedagogisk personale får ikke ta noe for gitt, alle barn må starte som et blankt A-4 ark. Som følge blir nærmest alle tvunget til å gjøre samme seksuelle reise som de med størst problemer.


I Sverige er andelen som oppfatter seg som biseksuelle størst i 12 års-alderen. Med queer (skeiv) -tenkning oppfordres alle til å eksperimentere mer enn nødvendig. I Sverige lander de aller fleste på sitt biologisk kjønn, (evt.) etter noen år.
Men dette betraktes som negativt av sympatisører for den ‘nye tenkningen’ i Sverige!


En talskvinne for de medisinsk-transseksuelle i Sverige sier: "Vi er en liten gruppe (1 av 5000). Vi ønsker ikke å trenge oss inn i andres garderober, men det har blitt et politisk spørsmål i Sverige." De kan ikke være i samme rom som RFSL (gruppe for homoseksuelle/lesbiske personer), som ønsker å gjøre en politisk sak av det, mens de selv ser det som et medisinsk problem. De ønsker ikke, i motsetning til RFSL, å ødelegge normen om to kjønn.
Ca. 7% gutter kan oppfattes som mer jentete (jentegutter') i barndommen, men av dem som får diagnosen kjønnsdysfori (mange færre) i unge år, er det bare 20%, av disse igjen, som etter noen år, er aktuelle for korrigerende operasjoner og hormon-behandlinger. Det er altså bare en liten gruppe det viser seg aktuelt for, og erfaring viser det er prematurt å fremskynde beslutninger her.
Blant de som faktisk gjennomgikk operasjonen, var andelen av selvmord 20 ganger høyere enn for gjennomsnitts-svensken. Hvilken holdning skal en anta i ønsket om ‘kjønnsoperasjoner’?


En har kommet 'lenger' i Sverige, men trendene er de samme i Norge. Der er det et trykk fra politisk ledelse, skoleverket, diskrimineringsombud etc. Vi har også en forskningsmajoritet som hevder at kjønn nesten ikke sier noe om identitet, mens det internasjonalt er en annen holdning!


Før man ved neste stortingsvalg, skal til å stemme på stortingsrepresentanter, bør det være aktuelt å finne ut hvilket syn de har på slike spørsmål: Om de samsvarer med egne synspunkter, i en sak som uomtvistelig er viktig for samfunnets utvikling.
Konklusjon fra min side: Selv om noen faller utenom nåværende holdninger, er det ikke grunnlag for å kaste ut barnet med badevannet. Det finnes en liten gruppe som fortjener vår sympati: De som sliter med å finne sin seksuelle identitet. En litt større gruppe, fortjener vår forståelse, den homo-lesbiske gruppen.


Vi kan tolerere hverandres syn, men vi vil likevel benekte at alt er samme sak. Kjønnet sitter i hver celle i kroppen (XX/XY-kromosomer). Man kan ikke trylle bort skapelseskoden.


Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund