Motsetninger:

-konkurransemennesket og kunnskap for å unngå klimakrisen

legeme-sjel-ånd(Av Freddy Fjellheim i Vårt Land 22.mars 2013)

Det skjer mens de norske "teknaturene" lever i den villfarelse at vern av oljesektoren er vern av naturen og mennesket. Det er en feilslutning den norske klimameldingen synes å være tuftet på. Statoils tjæresandklondyke i Canada både skader det globale miljøet og en lokalbefolkning. Eierne, det norske folk, stilles i internasjonal forlegenhet.

Det mentalhistoriske grunnlaget for de falske motsetningene mellom natur og mennesket oppstår med homo economicus, som men sin splittede rasjonalitet fordyper skillet mellom kropp og sjel, intensjon og handling. Innenfor slike splitt-og-hersk mekanismer er det at musikk/poesi, kunst og religion tilbyr en lignende helhetliggjøring. Menneskets søken etter mening og helhet har gjenklang i universet, og mange av oss erfarer også enhetslengselen i fellesskapet med våre kjære.

NarcissosHva kjennetegner den splittede mennesketype som modernitet og kapitalisme har designet og kuet helt fram til våre dagers hjerteløse individualisme?
Vi kan kalle det konkurransemennesket (KM), en mutant av mannlig sluhet og kvinnelig list med flytende røtter i middelklassens grunne Narcissusdam. Dette vesenets flyktige nærvær og uttalte hensikter, kaller på tesenes form:

10 Teser om konkurransemennesket vs. miljøvern:

i) Konkurransemennesket argumenterer for solidaritet og vil framstå som medmenneske, men skuler alltid til sin egeninteresse først, med en vikarierende begrunnelse: Når alle tenker på seg selv, hvorfor skal jeg ta hensyn til andre mennesker?

røykteppe

ii) Konkurransemennesket snakker i klisjeer og tenker instinktivt, med individualismens trosbekjennelse snublende nær: jeg er som jeg er og gjør som jeg gjør. Biologismens munnhell er denne troens grunn: Det er helt naturlig.


celle-marsj

iii) Konkurransemennesket (KM) er taktisk ærlig om sine hensikter og strategisk uærlig om sine egentlige hensikter. Løgn er ikke et moralsk dilemma for konkurransemennesket, blott og bart en konkurransebetingelse. KM er det sosiale livets spillegale.

lotto

iv) x) KM baserer sitt samfunnssyn på den stoltenbergske maksime: Oljen må utvinnes mens naturressursene ennå kan utbyttes innenfor dagens teknologiske og økonomise system. Lofoten og Vesterålen er for KM ikke et sårbart naturområde, men et sted hvor det er velegnet å drive valgkamp.

Lofoten

v) Konkurransemennesket (KM) er dyktige i spill, sport og spekulasjoner og selv utnyttet av faustiske krefter som manipulerer denne mennesketypen i sitt eget bilde: Medias ødeleggende 'als-ob' journalistikk der klimakrisen behandles på linje med togforsinkelser. For KM er ytringsfrihet først og fremst frihet til å ytre sine inidividuelle interesser.

mot-normalt

vi) Konkurransemennesket (KM) synes ofte synd på seg selv fordi det må være et konkurransemenneske. Denne selvmedfølelsen skyldes en alminnelig mental forvirring. I sin iver etter å raske til seg materiell og kulturell rikdom, har det arme konkurransemennesket oversett den elementære forskjellen på å konkurrere med et medmenneske og konkurrere om best resultat. Mennesker og ting som inngår i samme identifikasjon, er lik økohavari.

målgang-iver

vii) Konkurransemennesket (KM) lengter etter å bli menneske (igjen). Det lengter etter å stole på sine medmennesker (igjen). Det lengter å hvile også når det hyller seg selv for å være et hvileløst produktivt. Det lengter etter å være avkoblet, mens det alltid er tilkoblet SMS, mail, Facebook og/eller Twitter.

pcnerd

vii) Konkurransemennesket (KM) vil befolke verden med sin egen prototyp og tør sjelden stole på fellesskapet. Det blir spekulativt i sitt hjerte og kalkulerer omgivelsene med et falskt selv. Bl.a. derfor øker omsetningen av rusmidler og smertestillende medikamenter. Karrierejagets dopamin må også nevnes her.

alkohol

viii) Konkurransemennesket (KM) frykter og forakter svakhet, sykdom og syke, men bak en fasade som illuderer medmenneskelighet. Slik er KM også skuespillersamfunnets ultimate kreasjon, før det økologiske sammenbruddet.


fly-forurensing

ix) Konkurransemennesket (KM) er positive der vanlige folk er høflige, innsmigrende der vanlige folk er spørrende, manipulerende der vanlige folk vil avsløre og listige der vanlige folk går rett på sak.

spm-tegn

x) KM værer at klimatrusselen kan ødelegge både økonomi og natur for kommende generasjoner. Men KM er så bundet opp av opportunisme at dets kunnskaper begrenser seg til spredte enkelttiltak, som aldri vil true uretten som betinger klimaødeleggelsen av mennesker og natur.

mørk verden

 

-omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund