Kol3v16Kritiske kommentarer til Mindfulness


Forord: Det dukker stadig opp reklame for Mindfulness, og ikke sjelden kommer det fra kristne rekker. Det markedsføres tidsmessig nok som et middel mot stress, og det er noe de fleste kjenner til og kan lide under. Det er greit nok å ha det fredfullt, men det er mange typer av fred. Dessverre tror jeg at andre kristne kan bidra til at en kommer bort fra den oppriktige troskapen mot Kristus, som Paulus skriver om. Ingen filosofi eksisterer uten et grunnlag. Grunnlaget for Mindfulness ligger i Buddhismen. En kikk på et eks. fra nettet: Hemmeligheten i bevissthetens dyp.

Innledning: Børud synger "Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til" Man må være tøff for å møte verden der ute. Videre har jeg vokst opp med sangen "Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst"... Men 'hvor er det fredfullt og tyst'? Hvor må man være tøff nok?Jesus var klar over problemet med indre splid og forførende krefter. Alvorlig å tenke på! Den onde vet hvordan han skal kjempe. Det er ikke bare verden der ute som er farlig, kampen foregår på innsiden... i minst like stor grad som fra utsiden. Menigheten er som samfunnet rundt oss - på godt og vondt. Men vi har noe som skiller - fokuset på tilgivelse og gjenopprettelse. Og hvem trenger ikke det i dag..? Fritt fra: http://livetiordet.blogspot.no/2009/02/er-du-tff-nok.html

 


Bønn om visdomI stedet for å fokusere på et indre iboende 'Jeg er', så oppfordres kristne til å fokusere på det som er der hvor Kristus er. Han er den eneste som har rett til å kalle seg 'Jeg er'. Han er født, før alle tider, og kalles alfa og omega. Å snakke om 'seg selv før sine foreldre ble født' i form av et 'Jeg er', er ikke annet enn å si at en selv er guddommelig. I Bibelsk tankegang er mennesket, i form av legeme, sjel og ånd, en helhet. Men menneskelivet starter ved unnfangelsen, og biologisk liv opphører ved døden. Deretter går ånden til Gud.


Hvordan da håndtere stress og prøvelser? Ved å legge det over på Ham, som har gjort alt for oss. For så vidt er man inne på noe i Mindfulness-tenkningen: som nyfødte åndelige mennesker, har vi en distanse til vårt gamle jeg og all verdens stress og problemer. Men løsningen er ikke å finne dypt inne i oss selv, bare i vår Herre og Frelser Jesus Kristus: Kol 2v3: For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Derfor er det Ham vi bør søke, ikke prøve å finne et ikke-eksisterende guddommelig selv, da er det verken guddommelig eller en selv det en finner. Kol 3v1: Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Mindfulness er ikke nødvendigvis bygd på sannhet, fordi om 'det hjelper'. Å henvende seg til Kristus hjelper, fordi Han er Sannheten.

 

Bønn: Kjære Gud - Ditt legeme trenger sårt helbredelse. Jeg ber for Din menighet! Hjelp oss å være det DU har tenkt!

 

Oversatt og omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund