Kommentar til St. Hawkings foredrag 20.6.17 vist på NRK2:


Stephen Hawking holder foredrag om menneskehetens framtid. Han har nylig sagt at det haster med å finne nye planeter å bo på for oss mennesker.

Sp.mål: Glemmer han i den sammenheng at om den nordlige og sørligste halvkule blir isfrie, vil mye land komme til syne: eks. Grønland, Alaska og Antarktis? Kostnad i form av ressurser for mennesker som evt. sendes av gårde til Mars, ligger i overkant høyt i forhold til de som mest trenger ressurser, uten at slike ekspedisjoner hjelper dem noe (?)

Påstand: "We can go anywhere in time and space"
Sp.mål: Glemmer han at vi er forgjengelige? Hvor mange hundre lysår utover i verdensrommet varer en menneskegenerasjon? Knapt mer enn et par hundre.
I fall sitatet var billedlig å forstå, som når han snakket om snorking/drømmer (?) er jeg mer enig, da er veien oppad fri.

"Black holes continues to inspire my imagination" .. We researched information stored in their boudaries."
Problemet med å definere og forstå materie, lå under foredraget, f.eks. i forbindelse med svarte hull -lenke.
Her påpeker informasjonsaspektet, som jo er immaterielt. I tilknytning til et problematisk materie-begrep; der protoner og anti-protoner skiller lag i sorte hull, og noe forblir mens resten går dukken -mer om det her.

"We need to reviwe the successes of the 60's: It will not solve any problems on short term."
Sant nok, det er vel helst kosmologien og astrofysikken, samt NASA som vil tjene på det. Dessuten kommer det an på hvordan de herskende, intellektuelle klasser vil benytte en kunnskap, som det brede lag av folket ikke vil få del i innen rimelig tid.

"It will give us a new perspective on problems. By long term I mean hundreds and thousand of years. We need to establish a new eco-system.. We need to (?) export .. plants, insects and people.. Which side has the most potential: The most obivious target is the moon. Contra: Månen er liten, har ikke magnetfelt, og uten flytende vann.
Mars: Atmosfæren er bare ca 1/10 så tung. En reise dit blir fort en éngangs-reise, som vil vare i måneder og år.
Alpha Centauri ca 4,4 lysår unna, med planeter omkring seg.
100.000 stjerner innen 30 års avstand, gir (med visse forbehold) 10 kandidat planeter. .
Rakett ca. 3km/sek; avstand til Mars 130 dager; 3 millioner år (?) å komme til neste solsystem. Nuklear energi kan gi 1/10 av lyshastigheten.
Nåværende teknologi gjør det utenkelig å nå Alpha Centauri -70.000 år; Men med nyere teknologi kan det skje innen levetiden til noen unge i dag.
"Å stimulere til entusiasme, krever at mennesker reiser."
Sp.mål: Hva med test-roboter, vil ikke det gi mye mindre risiko.
Han snakket mye om sin tro, og sin fantasi (imagination), samt om mening -hva kan rettferdiggjøre det i en naturalistisk virkelighet.
Hvilken virkelighetsoppfatning har han når han håper på at store deler av populasjonen vil delta i romferder? Konsekvenser for fattige i verden?

"Shouldn't we fight the problems here on earth, instead of going in space"
Svar: Jo, det kan tolkes som en form for flukt å bare pakke sakene og dra.

Relevante ting ellers:
Interesse for astrofysikk og kosmologi vil stimuleres ved romprosjektet.
Prøvde å vekke nysgjerrighet ved å snakke om liv på andre planeter.
Han snakket om et uendelig univers, så er vel det streng tatt i forhold til et tenkt multivers(?)
Fantaserte om panspermia, som er spredd fra planet til planet.
Et realistisk råd: Vær forsiktig om du møter en 'alien': Vet ikke hvor han har vært.
"Shouldn't we be content to survive from earth .. but the problems are too numerous"
Svar: Jo, når jorda er så vel-tilpasset liv, burde vi være fornøyde. Og atmosfæren er beviselig et farlig område.
"We should venture into space, before .. we risk being annihilated. .. We are by nature explorers."

Dommedagsprofetier:
"The Earth is being too small for us. .. climate change.. desimation of animal species"
Alien planeter kan også ha ødelegge seg selv.
Intelligent liv -har det inntruffet enda på jorda?
Mitt svar: Ja, dersom folk forholder seg kritiske til hans oga andre teknokraters budskap.
Snakket om enveistur til andre planeter, en tur på flere måneder vil innebare en enveis-bilett.
Nevnte fantasi-energikilder, som godt kan hjelpe noen langt utover, men reginalt i verdensrommet store forskjeller.
1/5 av lyshastigheten, kan Alpha Centauri nås i løpet av 20 år: data sendes via laserstråler. Signaler kan ta år på å komme tilbake..
Beboelige planeter er fremmet i det siste -her, og sist uke, men hva vil fremtiden vise om dem?
Det er mye som er mulig, i betydningen tenkbart, men ikke særlig mye virket veldig realistisk. Mange tenkte fordeler for menneskeheten, hevdet han også at det var.
Det kan sikkert tenkes verdifulle metaller etc, men igjen vi bør vurdere hva 'gullfeber' kan gjøre med mennesker, før vi satser hodeløst på det.
Vi står ved terskelen til en ny 'koloniserings-æra': Men kanskje burde vi først lære av feilstegene fra koloni-tida, før vi startet en ny?

Han håpet på det beste, og mener vi ikke har noe annet valg.
Men mennesket har en fri vilje, og den får hver satse på. Kanskje det er bedre å forsone oss med at vi alle skal dø en gang -både som individer og art, enten det skjer på jorda eller i himmelrommet. På lang sikt sier også fysikken at universet som sådan går under, vår stjerne, sola, om 4-6 milliarder år.

Litt komisk å se de fornemme, akademiske topper sitte og applaudere noe de ikke ville ha funnet seg i fra noe annet hold, det være seg politiske partier, livssyn eller kirkesamfunn. Noe annet ville da også virke uhøflig overfor kåsøren, og applausen var RIKTIGNOK RIMELIG AVDEMPET. Det er nok bare et fåtall som 'blir så heldige' å havne på Mars for resten av levetiden. Og slike som meg er rimelig fornøyd så lenge vi ikke blir 'expelled' :-)

Sluttkommentar: Det er muligens et forsøk på å bli historisk, men for hvedagsmennesker virker det som forsøket på å rømme kloden kan være noe prematurt, både i forhold til faktiske naturtrusler og i forhold til tilgjengelig teknologi. Nå må det selvsagt tas med at Hawking er teoretiker, og planer kan en alltids ha -i tilfelle.. Men de egner seg best blant ekspertfysikere, og det er ikke mye vanlige folk kan gjøre med det. En annen sak er at vi knapt vet om verden beholder freden til i morgen. Dagen i dag er det vi har, benytt den godt!

Skrevet underveis i programmet av Asbjørn E. Lund. Bildene kun ment som illustrasjoner.