Hvem skapte den onde?

(Når ble Lucifer til Satan)

Hva blir Jesu rolle i den kristnes liv, om det er slik at menneskene skapte den onde ved å gir ham makt/slippe ham til, og at det bare er når vi gjør det, at han er farlig.. Jesus seierherre på korset-slik det skisseres f.eks i denne lenka hvor for øvrig ikke Jesu navn ser ut til å spille noen rolle..

Kol 2v15: Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.
Joh 14v6: Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

satans løgni) Hvem er Satan-og når ble han det?

Djevelen kalles 'den gamle slange': Åp. 12v9 Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.

Jesus kaller ham en løgner og manndraper fra begynnelsen av: Joh 8,44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

1 Mos 3,1-5 Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" 2 Kvinnen sa til slangen: "Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø." 4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt."

Skulle Lucifer tenke at det er lov å prøve å avsette Gud? I så fall er fallet allerede skjedd, før menneskene kom på arenaen. Det kan ha vært et syndefall i åndeverdenen, som skjedde tidligere. Vi får et glimt av det under her, ellers er det som ofte i profetier vevd sammen flere begivenheter, som synes samtidige-nesten som to fjelltopper rett bak hverandre, kan være skilt av store avstander: Jes 14v12-15: Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! 13 Det var du som sa med deg selv: «Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.» 15 Nei, til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen.

ii) Guds skapninger har en fri vilje

Ellers hadde ikke syndefall verken i åndeverdenen eller menneskeverden skjedd.
Gud ønsker ikke skapninger som er nødt til å tjene Ham
Gud valgte å skape sine skapninger, slik at de i frihet skulle velge å tjene Ham. Ikke at de ikke hadde annet valg.

iii) Hvor mektig er Satan?

MikaelHan er minst like mektig som en erkeengel, som igjen er mye mektigere enn mennesker:
Jud 1v9 Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg!

Billedlig framstilling av erkeengelen Mikal

iv) Hvordan beseires Satan?

Åp 12v11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om;
de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Luk 10,18-19 Da sa han til dem: "Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.
19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere.
Det er kun i Jesu navn og hans makt vi kan seire over Satan.

v) Kan vi i egen kraft beseire Satan?


Vil det ikke føre til åndelig selvhjulpenhet, stolthet -'vi klarer oss selv'.
Jak 4,6 Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
Gud ønsker vi skal legge alt fram for ham: Fil 4v6-7: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

vi) Hvilket behov får vi da for Guds og Jesu hjelp?

Kristus overvinner Satan-om vi, så å si i egen kraft, skal beseire den onde?
Joh. 10v10: Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Det var ikke slik apostlene forkynte:
Gal 4v19: Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere

vii) Vi er helt avhengig av Jesus som kristne


2 Kor 4v5: Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere - for Jesu skyld.
vi er avhengige av Gud, forå vinne i fristelser: Kol 2v6: Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham
2 Kor 12,9 men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet."
Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

viii) Hva var vi uten Guds hjelp?
1 Kor 10,13 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne.
Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.
Uten Guds hjelp ville vi være prisgitt den Onde.

satans anklagerix) Om dette er så nødvendig å kjenne til: Hvordan klarte de seg, kristne i to tusen år -uten at dette ble åpenbart for dem?

1 Pet 5,8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.
Uten den gode hyrdes hjelp og vakt, er vi (fortsatte) et lett bytte for den onde: Jak 4v7 Så vær da lydige mot Gud!
Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

Det er kun i Guds fulle rustning vi kan gjøre motstand mot den onde:

Ef 6v11-13: Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.. Ef 6,18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

 

 

Asbjørn E. Lund