Frykt ikkeHva er drivkraften i ditt liv?

(Fritt etter 'Målrettet liv' av R. Warren; kap.3)

Innledning: Alle drives av ett eller annet, og har en retning og mening i det de foretar seg: Enten de slår i en spiker eller driver med hagearbeid så dirigerer de det i en viss retning, etter et bestemt mål. Hva er drivkraften og målet i ditt liv?
I øyeblikket kan det være et ferierelatert problem som driver deg, eller vi kan styres av smertefulle minner eller en ubevisst tro. Det er hundrevis av forhold, verdier og følelser som kan være drivkraft i menneskers liv. Her er noen av de mest vanlige:


i) Mange mennesker drives av skyldfølelse
De bruker hele livet på å flykte fra anger eller skjule sin skam. Mennesker som drives av skyldfølelse, manipuleres ofte av minner. De lar fortiden bestemme over framtiden. Ofte straffer de seg selv ubevisst ved å sabotere egen suksess. Da Kain hadde drept broren, skilte hans misgjerning ham fra Guds nærvær. Gud sa: "Fredløs og flyktning skal du være på jorden." (1 Mos 4v12b) Dette er en beskrivelse av mange mennesker også i vår tid. De streifer omkring uten mål og mening.
Vi er produkter av vår fortid, men vi behøver ikke å bli fanger av den. Guds hensikt er ikke begrenset til din fortid. Han forvandlet en morder ved navn Moses, til å en av verdens største ledere. Han endret også en mann med svakt selvbilde (Dom 6,15 Gideon sa til ham: "Hør, Herre! Hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus."), Gideon, til å bli en modig helt. Han kan gjøre forbausende ting med ditt liv også. Gud er spesialist på å gi mennesker en ny start. Bibelen sier: "Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! " (Sal 32v1)


Sint-synd-ikkeii) Mange mennesker drives av nag og sinne.
De holder fast på sår og kommer aldri over dem. I stedet for å gi slipp på smerten ved tilgivelse, tar de den fram gang på gang i tankene. Enkelte som lar seg drive av nag, blir stumme som østers og holder inne med det, mens andre buser ut og eksploderer overfor andre. Men begge reaksjoner er usunne og til ingen hjelp. Det å bære nag vil alltid såre deg mer enn den du er sint på. Mens denne personen kan ha glemt hele årsaken, fortsetter de å degge for smerten og holde fast på fortiden.
Hør: De som såret deg engang, kan ikke fortsette å såre deg hvis ikke du holder fast på smerten, ved å bære nag til dem. Din fortid er fortid. Ingenting kan endre det. Du sårer bare deg selv ved din bitterhet. Job har et visdomsord, som også gjelder slike situasjoner: "Selv ville jeg heller ha vendt meg til Gud, ja, til ham ville jeg ha overgitt min sak" (Job 5v8)


Frykt-ikkeiii) Mange mennesker drives av frykt.
Frykt kan være resultat av en traumatisk opplevelse, urealistiske forventinger, at de har vokst opp i et strengt hjem eller på grunn av trusler om hevn etter fortidige begivenheter. Uansett grunn, kan mennesker som drives av frykt gå glipp av store muligheter fordi de er redd for å benytte seg av dem. I stedet prøver de å være på den sikre siden, unngå enhver risiko og opprettholde status quo. Frykt kan fungere som et selvoppført fengsel, som stenger deg inne og hindrer at du blir den Gud har ment du skulle være. Du må gå mot frykten med troens og kjærlighetens våpen. Bibelen sier: "I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten." (1 Joh 4v18)


iv) Mange mennesker drives av materialisme.
Deres begjær etter ting blir hele målet for livet. Denne drivkraften til å ville ha mer (ha-mer-syke), er basert på misforståelser om at det å få mer vil gjøre meg lykkeligere, mer betydningfull og tryggere. Men alt sammen er falskt. Ting fører bare til midlertidig lykke. Ettersom ting aldri kan forandre seg, blir vi etter hvert lei av dem, og da vil vi gjerne ha nyere, større og bedre versjoner..
Det er også en myte at om vi får mer, blir vi betydningsfulle. Det vi, og evt. andre, verdsetter oss selv etter, og det vi egentlig er verdt er ikke det samme. Vi kan ikke ha noe med oss dit vi går, og Gud sier at de mest verdifulle ting i livet ikke er ting. Det eneste som vi kan ta med oss, som vil vare evig, er andre mennesker og lovsang til Gud, om ikke Gud legger en ny sang i vår munn da (Sal 40v4: Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.)
Den mest vanlige myten om penger, er at hvis vi får mer er vi tryggere. Slik er det ikke. Rikdommen kan forsvinne på et øyeblikk på grunn av en rekke ukontrollerbare faktorer. Sann trygghet finner du bare i det som aldri kan bli tatt fra deg: ditt forhold til Gud.


v) Mange mennesker drives av behovet om anerkjennelse.
De tillater at forventninger hos foreldre, ektefelle, barn, lærere eller venner styrer livet deres. Mange voksne prøver fremdeles å oppnå anerkjennelse av utilfredse foreldre. Andre drives av rent press og er alltid bekymret for hva andre vil tro. Dessverre er det slik at den som følger mengden, vanligvis blir oppslukt av den. Det å la seg styre av andres meninger er en garantert vei til å gå blipp av Guds hensikt med livet ditt. Det å prøve å tekkes alle, er en nøkkel til nederlag. Det blir motstridende interesser som styrer livet ditt, og de leder til: ubrukt potensiale, unødvendig stress og et uoppfylt liv.
Uten en hensikt blir livet en tredemølle uten mening, aktiviteter uten retning, hendelser uten grunn. Uten en hensikt blir livet trivielt, ubetydelig og meningsløst. Vi skal se litt på hvordan en kan oppnå et målrettet og hensiktsdrevet liv. Det er et liv ledet og styrt av Guds hensikter. Ingenting betyr mer enn å vite Guds hensikt medl livet, og ingenting kan kompensere for ikke å kjenne den.

Skapt med en hensiktFordelene ved et målrettet liv

Det er minst fire store fordeler ved å leve et målrettet liv:

i) Det å vite hensikten gir mening med livet.

Vi ble skapt for at livet skulle ha en mening. Det kan være derfor folk prøver tvilsomme metoder som astrologi (bygger på et geosentrisk verdensbilde), eller går til synske personer -kommer da under deres innflytelse, for å finne denne. For dem der livet har en mening, tåler de det meste. Uten mening er det meste uutholdelig.

En ung mann i 20-årene skrev: "Jeg følger jeg mislykket fordi jeg strever etter å bli noe, og jeg vet ikke en gang hva det er. Alt jeg vet er at jeg skal holde ut. Hvis jeg finner meningen med livet en dag, tror jeg at jeg begynner å leve." Uten en instans utenfor denne verden, lik Gud, har ikke livet noen hensikt. {Det blir bare atomers meningsløse spinn -nedskrivers merknad.} Og uten hensikt har ikke livet noen mening. Uten mening har ikke livet betydning eller håp. I Bibelen er det mange mennesker som uttrykker denne håpløsheten. Jesaja klaget: "Forgjeves har jeg slitt, all min kraft har jeg brukt på tomhet og vind. Min rett er likevel hos Herren, min lønn er hos min Gud." (Jes 49v4) Job kunne i en nedtrykt periode uttrykke: Jeg vil ikke mer! Jeg lever ikke evig. La meg være! Mine dager er forgjeves. (Job 7v16) Døden er ikke den største tragedie, men et liv uten hensikt. Håp er like viktig for livet ditt som luft og vann. Du trenger håp for å kunne takle livet. Håpet er knyttet til det å ha en hensikt.

Hvis du har følt deg håpløs, så hold ut! Det skjer underfulle forandringer i livet ditt når du får en mening med det. Gud sier: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp (Jer 29v11). Det å vite hensikten forenkler livet. Det forklarer det du gjør og det du ikke gjør. Hensikten blir normen du lever etter for å evaulere hvilke aktiviteter som er vesentlige og hvilke som ikke er det. Du spør ganske enkelt: "Hjelper denne aktiviteten med å oppfylle noe av Guds hensikt med livet mitt?" Uten en klar hensikt får vi en tendens til å foreta valg som baseres på forhold som press og humøret vi er i for øyeblikket. Folk som ikke er klar over hensikten, kan prøve å utrette mye, og det fører til stress, utmattelse og konflikter. Men det er umulig å gjøre alt folk vil du skal gjøre. Hvis du ikke kan få gjort alt, betyr det at du prøver å gjøre mer enn Gud vil du skal gjøre -eller muligens at du ser for mye på TV :-) Et målrettet liv fører til en enklere livsstil og et fornuftigere program. Det fører også til ro i sinnet: Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg. (Jes 26v3)

ii) Det å vite hensikten gir riktig fokus i livet.

Det gjør at du konsentrerer dine anstrengelser og innsats på det som betyr noe. Du blir effektiv fordi du er selektiv. Det ligger til den menneskelige natur å la seg distrahere av mindre viktige ting. H.D.Thoreau hevdet for noen tid tilbake at 'folk lever et liv i stille desperasjon'. I våre dager med medie- og spill-fokus, er det kanskje riktigere uttrykt at 'vi lever et liv i meningsløs distraksjon'. Mange folks aktivitet kan sammenlignes med gyroskop: de spinner rundt i voldsom fart, men kommer aldri noen vei.

laser-stråleUten en klar hensikt, vil vi stadig skifte jobb, menighet eller andre ytre forhold; ettersom du håper at endringen vil gjøre slutt på forvirringen eller fylle tomrommet i hjertet. Du tror: kanskje det blir annerledes denne gangen. Men det løser ikke det virkelige problemet: 'mangelø på fokusering og hensikt.' Bibelen sier: "Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje."(Ef 5v17). Kraften i fokusering kan sees på lyset. Diffust lys har liten kraft eller innflytelse. Men vi kan konsentrere energien ved å fokusere den. Med et forstørrelsesglass kan solstrålene fokuseres så de setter gress eller papir i brann. Når lyset fokusere enda mer i en laserstråle, kan det skjære gjennom stål.

Ingenting er så sterkt som et fokusert liv, et liv med mening. Menn og kvinner som har betydd noe stort i historisk sammenheng, var alltid sterkt fokuserte. Apostelen Paulus var nesten eneste redskap Gud hadde til å spre evangeliet omkring i det romerske riket. Hemmeligheten var et fokusert liv. Han sa: " Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus." (Fil 3v13-14).

Hvis du vil leve et liv som har varig betydning, bør du fokusere det. Slutt å fuske i alle fag. Prøv ikke lenger å gjøre alt. Gjør mindr. Kutt til og med ut gode aktiviteter og gjør bare det som betyr mest. Tro aldri at aktivitet er det samme som produktivitet. Du kan ha det meget travelt uten at det er noen mening med det, men hva er poenget? Paulus uttrykte det slik:"La oss være fokusert på dette målet, de av oss som ønsker alt det Gud har til oss." (Fil.3v15-The Message)

Hensikt-Jesusiii) Det å vite hensikten motiverer livet.

Hensikt produserer alltid entusiasme. Ingenting gir større energi enn en klar hensikt. Motsatt forsvinner entusiasme om vi ikke har en klar hensikt. Bare det å komme seg opp av senga, kan bli et ork. Det er som regel meningsløst arbeid, ikke for mye arbeid som sliter oss ut, tapper oss for krefter og frarøver oss gleden.

iv) Det å vite hensikten med livet forbereder deg for evigheten.

Mange mennesker tilbringer livet med å prøve å skape en varig arv på jorden. De vil bli husket når de blir borte. Det som betyr mest er ikke hva andre sier om livet ditt, men hva Gud sier. Det mange ikke tenker på er at alle prestasjoner en gang blir overgått, rekorder blir sprengt, berømmelse falmer og den store innsatsen blir glemt. Det å leve for å skape en jordisk arv er et kortsiktig mål. Det er klokere bruk av tiden å bygge en evig arv. Du ble ikke plassert her på jorden for å bli husket. Du ble plassert her for å bli forberedt til evigheten.

En dag skal du stå framfor Gud. Han vil foreta bokettersyn i livet ditt, en endelig eksamen før du går inn i evigheten: "For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt." (2 Kor 5v10) Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv. Heldigvis vil Gud at vi skal bestå denne prøven, så han har gitt oss spørsmålene på forhånd. Ut fra Bibelen skjønner vi at Gud kommer til å stille to avgjørende spørsmål:

A. Hva gjorde du med min Sønn, Jesus Kristus?

Gud vil ikke spørre om din religiøse bakgrunn eller læremessige synspunkter, personlighetstype eller noe annet. Det eneste som betyr noe er om du aksepter at det verk Jesus gjorde, gjelder for deg, og om du lærte å elske og stole på Jesus. Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg." (Joh. 14v6) Det andre spørsmålet er:

broenB. "Hva gjorde du med det jeg ga deg?"

Hva gjorde du med livet ditt, alle talentene dine, mulighetene, energien, forholdene og ressursene som Gud ga deg? Brukte du dem på deg selv eller i den hensikten Gud hadde ment?

Målet med denne boken: 'Målrettet liv' av R. Warren, er å forberede deg for disse to spørsmålene. Det første bestemmer hvor du skal tilbringe evigheten. Det andre hva du skal gjøre i evigheten. Om du ønsker å finne ut av dette, må du kjøpe boka.

For mennesket er skapt til å leve evig! Til ettertanke: Et meningsfylt liv er veien til fred.

Minnevers: Fil 2v12-13: Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.

 

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund.