Hva får Gud til å smile?

(fritt etter 'Målrettet liv' av Rick Warren; kp.9)


4. Mos 6v25: Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Sal 119v135: La ditt ansikt lyse over din tjener, lær meg dine forskrifter!

Noa-mann etter Guds hjerte
Etter som det å tekkes Gud er den første hensikten med livet ditt, er din viktigste oppgave å finne ut hvordan du kan gjøre det. Bibelen sier: "Finn ut hva Kristus liker og gjør det:"Ef5v10 Bibelen gir oss flere eks. på mennesker som levde slik for Gud. En av dem er Noah.
På Noahs tid var hele verden moralsk konkurs. Alle levde for sine egne lyster, ikke for det Gud ville. Gud fant ikke noen på jorda som interessert i å leve for Ham. Han angret på at han hadde skapt menneskene. Men det fantes én mann om hvem Bibelen sier: 1.Mos6v8 vi lærer om fem tilbedelseshandlinger i hans liv som fikk Gud til å smile.


Undring-JesusGud smiler når vi elsker Ham over alt. Noah elsket Gud over alt i verden, når ingen andre gjorde det. Bibelen forteller oss flg. i: 1.Mos6v9b Gud vil framfor alt ha et forhold til deg. Det er den merkeligste sannheten i universet -at Skaperen vil ha samfunn med oss. Gud skapte de for å elske deg, og Han lengter etter at du skal elske Ham igjen. Han sier flg. i: Hos6v6. Merker du Guds lengsel etter deg i dette verset? Gud elsker deg høyt og han ønsker din kjærlighet i gjengjeld. Han lengter etter at du skal kjenne Ham og ta tid sammen med Ham. Det er derfor det å elske Gud og bli elsket av Ham, skal være det største mål i livet ditt. Ingenting er så viktig som det. Jesus kalte det for det største budet. Han sa flg. i: Matt22v37-39
Gud smiler når vi stoler fullt og fast på Ham.


ArkenDen andre grunne til at Gud likte Noahs oppførsel, var at Noah stolte på ham, selv når det ikke virket fornuftig. Bibelen sier flg. i: Hebr.11v7. Det var tre problemer som kunne fått Noah til å tvile. For det første hadde det aldri kommet regn som kunne tilsi at noen flom skulle inntre der. For det andre bodde Noah flere hundre kilometer fra nærmeste hav. Selv om han kunne lære å bygge et stort skip, var spørsmålet hvordan han kunne få det på vannet. For det tredje var det et problem å få tak i alle dyrene, og deretter sørge for mat til dem. Men Noah beklaget seg ikke, og kom ikke med unnskyldninger. Han stolte helt og fullt på Gud, og det fikk Gud til å smile. (Noah ved 'Jerusalem')


Det å stole fullstendig på Gud, betyr å tro på at Han vet hva som er best for deg. Du venter at han skal holde løftene sine, hjelpe deg med problemene dine og gjøre det umulige når det er nødvendig. Bibelen sier flg. i: Sal147v11. Det tok lang tid å bygge Arken, og årene gikk og det var ikke tegn til regn. Han ble kritisert på en ubarmhjertig måte, som "en gal mann som tror at Gud vil sende havet innover land.." Barna hans fikk sikkert også høre det, men Noah fortsatte å stole på Gud.


På hvilke områder av livet trenger vi å stole helt på Gud? Det å stole på Gud er en form for tilbedelse. Akkurat som foreldre gleder seg når barna stoler på deres kjærlighet og visdom, blir Gud glad når du tror på Ham. Bibelen sier flg. i: Hebr11v6.

Gud smiler når vi lyder Ham av et helt hjerte

Jesus og syndÅ redde dyrebestanden fra en kjempeflom krevde stor innsats med hensyn til forsyninger og detaljer. Alt skulle gjøres nøyaktig slik Gud hadde befalt det. Gud sa ikke: "bygg båten akkurat som du vil Noah". Han ga ham meget detaljerte instrukser når det gjaldt form, størrelse og materialer. Bibelen sier flg. om Noahs innstilling i: 1Mos6v22 Det at Noah i ett og alt fulgte Guds instrukser, er et bevis på helhjertethet. Det er ikke rart at Noah fant nåde for Guds øyne. Noah lærte å forstå ved å lyde. Ofte prøver vi delvis lydighet. Vi vil velge de budene vi vil lyde. Vi lager en liste over bud vi liker, og lyder dem mens vi ignorerer dem vi synes er ufornuftige, vanskelige/for krevende eller upopulære. Eks: Jeg går i menighet, men vil ikke gi tiende. Jeg leser Bibelen, men vil ikke tilgi dem som såret meg. Men delvis lydighet er ikke lydighet. Helhjertet lydighet er preget av glede og entusiasme. Bibelen sier flg. i: Sal100v2. Dette var også Davids innstilling: Sal119v33.

Guds Ord sier klart at vi ikke kan fortjene frelsen. Det skjer bare av nåde, ved tro Ef2v8-9. Men som et Guds barn kan vi glede vår himmelske Far ved å være lydig. Enhver lydighetshandling er som en tilbedelse. Hvorfor Gud gleder seg over lydighet? Fordi det viser om vi virkelig elsker Ham. Jesus sa flg. i: Joh14v15.

Gud smiler når vi stadig lovpriser og takker Ham

Få opplevelser er bedre enn når vi får ekte takk og anerkjennelse av noen. Gud elsker det også. Han smiler når vi uttrykker vår beundring og takknemlighet til Ham. Noah gledet Gud fordi det var fullt av lovprisning og takk. Det første Noah gjorde etter flommen var å uttrykke sin takknemlighet til Gud: 1Mos8v20. Etter som Jesus ofret livet sitt, trenger ikke vi, som Noah, å ofre dyr. I stedet får vi høre at vi alltid skal bære fram lovprisningsoffer Hebr13v15 og takkoffer Sal.116v17. Vi priser Gud for den han er og takker ham for det han har gjort. David sa flg. i: Sal.69v31-32. Når vi ofrer lovprisning og takk til Gud, gleder vi Gud og vårt eget hjerte blir også fylt av glede. I Salmenes bok heter det i Sal.68v4.

Gud smiler når vi bruker evnene våre

Lærdommer fra Noahs arkEtter syndfloden ga Gud Noah disse enkle befalingene i 1Mos9v1og3. Med andre ord sa Gud at det var på tide å gå videre med livet. Gjør det mennesker er bestemt til å gjøre. Elsk din hustru. Få barn. Dere hersker over det øvrige skaperverk. Plant og spis. Kort sagt: 'vær menneskelige!' Det er det jeg har skapt dere til! Det kan hende du føler at eneste gang Gud er fornøyd med deg, er når du er opptatt med åndelige aktiviteter, som å lese Bibelen, gå i kirken, be eller vitne for noen. Det er faktisk slik at Gud liker å følge hver detalj i livene våre, enten vi jobber, hviler, leker eller spiser. Bibelen sier flg. i: Sal37v23. Enhver menneskelig aktivitet, bortsett fra synd, kan gjøres til Gud velbehag, hvis vi er innstilt på å ære Gud ved det. Du kan ( i tur og orden) vaske opp, reparere en maskin, selge et produkt, skrive på en PC, arbeide med jorda og leve et familieliv til Gud ære.

I likhet med en stolt forelder, liker Gud spesielt godt å se at du bruker talentene og evnene Han han gitt oss. Det var med hensikt Gud utrustet oss ulikt, for at vi hver for oss og sammen kunne glede Ham. Han har skapte noen atletiske, andre analytiske. En kan være begavet når det gjelder teknikk, musikk, naturvitenskap eller på andre områder. Alle disse evnene får Gud til å smile. Bibelen sier flg. i: (130) Vi verken ærer eller gleder Gud ved å prøve å være en annen enn den vi er. Vi gleder ham bare ved å være den vi er. Hver gang vi forkaster noe av oss selv, forkaster vi noe av Guds visdom og suverenitet da Han skapte oss. Gud sier flg. i: Jes45v9.

I filmen Chariots of Fire (ildvognene) sier den olympiske løperen Eric Lidell: "Jeg tror Gud hadde en mening med å skape meg. Ettersom han også gjorde meg rask, føler jeg Guds velbehag når jeg løper." Senere sier han: "Å slutte å løper ville være å forakte Ham." Det finnes ingen uåndelige evner, bare misbrukte evner. Start å bruke dine evner til Guds velbehag. Gud liker også å se at vi gleder oss over Skaperverket. Han ga deg øyne til å nyte skjønnheten, ører for at du skal glede deg over lyder, nese og smakssans for at du skal glede deg over dufter og smak, nerver under huden for at du skal glede deg over berøring. Alt du gjør med glede, blir tilbedelseshandlinger når du takker Gud for dem. Bibelen sier flg. i: 1Tim6v17.

Jesus smilerBarna mine trengte ikke å gjøre noe for at jeg skulle elske dem. Jeg var lykkelig bare over se dem puste, for jeg elsket dem. Når de små brystkassene steg og sank, smilte jeg. Gud gleder seg også over deg, når du hviler. Han elsker deg som du skulle være det eneste mennesket på jorden. Foreldre krever ikke av barna at de skal være fullkomne, ikke engang modne, for å kunne glede seg over dem. De gleder seg på alle trinn i utviklingen. Gud venter heller ikke til at du blir åndelig moden, før Han elsker deg. Han gleder seg over deg på alle stadier i din åndelige utvikling. Kanskje du hadde lærere eller foreldre som ikke ga uttrykk for at de var fornøyd med deg? Tro ikke at Gud føler på samme måte overfor deg. Han vet at vi verken er fullkommen eller syndfri. Bibelen sier flg. i: Sal103v14.

bevar ditt hjerteDet Gud ser på er hjertets innstilling. Er det ditt dypeste ønske at du skal glede Ham? Det var Paulus sitt mål i livet: 2Kor5v9. Når du lever i lys av evigheten endres fokus i livet ditt fra hvor mye glede vi kan få ut av livet, til hvor mye glede kan Gud få ut av livet mitt? Gud ser fortsatt etter folk som er villige til å leve til velbehag for Ham: Sal14v2. Vil du gjøre det til et mål for livet ditt å glede Gud? Det er ikke noe Gud ikke vil gjøre for den som går helt inn for dette målet.

Til ettertanke om meningen med livet: Gud gleder seg når jeg stoler på Ham. Etter som Gud vet hva som er best, hvilke områder i livet trenger jeg å stole mest på Ham?

Sal 147v11: Herren gleder seg over dem som frykter ham og venter på hans miskunn.

 

 

Omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund