Forførelse og forfølgelse

Forførelse:

Mens forfølgelse kan bidra til til å føre kristne sammen og nærmere Kristus, kan forførelse føre kristne bort fra sannheten og Kristus.

I Vesten kommer forførelsen ofte fra disse -ismene:
i) Relativisme: Ingen ting er absolutt sant. Alt kan være sant for deg, ikke for meg etc. MOT: Kristendom har kjempet mot dette fra starten av. Jesus påberopte seg å være den endegyldige Sannhet.
ii) Individualisme: Selvrealisering er det viktigste. MOT: Menigheten er Kristi legeme, Livet i Kristus er det viktige og egentlige i kristendommen.
iii) Hedonisme: Nytelsesmoral: alt skal nytes. Kortsiktig nytelse her og nå, er det dominante. MOT: solidarisk dugnadsånd (bær hverandres byrder), langsiktig evighetsperspektiv i Kristendommen.
iv) Materialisme: Penger, gods og ære..MOT: Bibelen sier vi må velge om vi vil tjene Gud eller Mammon.

2 Stikkord oppsummerer hva vi står opp i mot: Mammon og Media. Vi blir lett forført av reklame for en nytelseskultur, som alt for lett lurer oss til å følge Mammon i stedet for Jesus. Vi blir til stadighet utsatt for en mediekultur, som lokker oss til å dele moralske holdninger som ingen kristne kan dele.

For å ha noe å stille opp mot medias makt må kristne "back to the basics": Ord og bønn" Mens gjennomsnittlig tid foran TV-skjermen var 2 t 22min pr dag, var gjennomsnittlig tid med Bibel pr dag 1 minutt. Det er ikke så rart at bildet blir skjevt. Det er f.eks først i det siste media har begynt å bli klar over forfølgelse av kristne i Asia og Afrika, mens det har pågått i 50 år. 142 ganger mer tid foran TV-skjermen enn ved Guds Ord, bidrar ikke til noe godt i kristen sammenheng. Har du lest dagens Bibelord i dag?

Benytt noen av ressursene fra forfulgte kristne. Lev livet i et evighetsperspektiv med frihet i Ordet.

Som en sammenligning på hva forførelse medfører, kan en bruke et bilde: innbruddstyver bryter inn i en stor forretning, men i stedet for å stjele noe bytter de over prislapper i stor stil. Ting av stor verdi får lav pris og omvendt..Slik sett har en andre verdier i samfunnet for øvrig enn i kristenlivet. Vi bes om å benytte den urettferdige Mammon, slik at de kan ta i mot oss i de evige boliger. Når fattige kristne i Bangladesh gir tiende, så bør overflodskristne i Norge kunne gjøre det, men aktive norske kristne gir i gjennomsnitt 2% av inntekten. Det er en kristen dyd at nok er nok, mens Mammons pedagogikk er: "aldri nok!".

Kampen om Sannheten (fra heftet: Bibelportal s33)

Har Gud virkelig sagt?; Dyrking av avguder Å kalle det onde godt; Stole på løgn; Falske profeter; Falske messiaser; Forførelse kommer; Blant deres egne; Fine ord og talemåter; Et annet evangelium; Verdens visdom er dårskap; En annen Jesus; La ingen narre dere; Visdomslære og tomt bedrag; Ikke urene motiver; Å tro løgnen; En annen lære; Det som klør i øret; Gjenstridige pratmakere; Fremmede lærdommer; Store ord om tomme ting; Prøv åndene; Mange forførere..

Sannsynlige stridsspørsmål framover:

i) Er Jesus enestående, eller er det ulike måter å bli frelst på?

ii) Synet på Bibel: er den Guds Ord, eller inneholder den Guds Ord-slik at den enkelte må sortere ut..

iii) Frelse og fortapelse: er det to eller én utgang på livet?

iv) Samlivsetikk: allerede nå hjelper staten skaffe barn i enkjønnet ekteskap (mor & med-mor) i forbindelse med ny ekteskapslov. Biologi (tvekjønnet formering), barn(rett til mamma og pappa) og Bibel synes her å vitne om en absolutt skaperorden.

Forfølgelse

Martyriet -i historien

martyrerFellesskap med Kristus i lidelse, kommer mest dramatisk til uttrykk i martyriet. Det var oldtidens erfaring, men det er også en erfaring som er aktuell i dag. Fader Marius Teican i den ortodokse kirke fortalte om det kommunistiske styret i Romania der mange kristne ble fengslet. Sult, kulde, vold og fornedrelse var virkemidlene de kommunistiske fangevokterne brukte for å bryte ned de kristne fangene. -Men fengselet kan ikke fange evigheten. De kristne var fanger, men de var frie. Sjelen kunne ikke holdes fanget. Det var denne virkeligheten som vaktene ikke kunne fatte, som ga fangene liv. Midt i et miljø der det ble snakket om at Gud ikke eksisterte kjente de Guds nærvær, sa fader Teican. En av fangene hadde uttrykt: "Av alle mine tårer i fengselet, var de fleste av glede." Han beskrev hvordan Guds nærvær ble holdt levende gjennom individuell og felles bønn, liturgi og skriftemål. Selv om fangevokterne prøvde å hindre det, fant de kreative metoder for å holde fast på nådemidlene. Messen ble f.eks. feiret om natten, gjerne med en fanges brystkasse som alter. Flere beskrev tiden i fengselet som sitt livs lykkeligste øyeblikk, der de opplevde Guds nærhet mer intenst enn noensinne, sa fader Teican.

hvetekornet doerKanskje korsets kraft kan samles best i denne replikken en av de rumenske kristne ga til fangevokteren før han skulle henrettes: "Ditt våpen er å drepe, mitt våpen er å dø." Oppfordringen fra disse* var: Om de protestantiske kirker skal bety noe i samfunnet, må de være villige til å ofre noe for det de tror på! (*biskop Lazlo Tökes fra Romania).

Martyriet -i dag

(fra møter på Justøy Bibelcamp 5.-6.7.2011 med Øivind Benestad)

Vi opplever historiens største martyrtid nå, i våre dager: 100-200 millioner kristne blir grovt diskriminert, fordi de er kristne.
Disse kristne finner trøst i de 5 K-ene:

i) Kallet: liksom Jesus sa følg meg, til sine disipler- opplever de forfulgte at Kristus kaller dem til å følge seg i dag.
ii) Korset: kristne må ta sitt kors opp og følge Jesus.
3) Kraften (dynamis): de og vi har fått kraft/utrustning.
4) Kjærligheten: de kristne overvinner verden ved kjærligheten som Kristus skjenker dem.
5) Kronen: Målet der framme ved verdens ende og bryllupsfesten mellom menigheten og Kristus.

Vi i vår del av verden, må også regne med å betale en pris for å tilhøre Jesus.

Vi må ikke bare holde oss til "det 5. evangelium": alle de gode ordene vi gjerne har streket under, og så glemme/se bort fra alt som står om lidelse eller motgang.

Det viktigste vi kan gjøre for våre forfulgte søsken er å be for dem.

De verste terroregimene i dag er av tre kategorier:
i) statlige myndigheter undertrykker de kristne (Nord-Korea, Iran, Saudi-Arabia..)
I Pakistan er det dødsstraff for å si noe negativt om Profeten og det straffes med 25 år i fengsel om en omtaler Koranen uverdig.
I Nord-Korea fratas barna foreldre som mistenkes for å ha en Bibel hjemme og foreldre settes i konsentrasjonsleire. Minst 50.000 er i disse pr. dato. Max 2-3 stk. samles om gangen p.g.a. angiverfrykt. Likevel regner en nå med 400.000 kristne i landet.
ii) Religiøse autoriteter oppfordrer til undertrykking av kristne: f.eks islamske imamer eller hinduistiske mobber.
I England er det 3.000 kristne i undergrunnskirker, p.g.a. frykt for represalier fra familier, radikale muslimer.
iii) Famile-autoriteter: holder fast ved at det er en "majestet-forbrytelse" å forlate islam, og at den som gjør det er å betrakte som død/skal drepes..

I Norge har en på papiret blitt enige om en avtale mellom Islamsk Råd og Norges Kristne Råd om gjensidig å repektere konvertering fra en relgion til en annen.

Jesus identifiserer seg med sine lidende brødre og søstre.

 

 

Omgjort til .htm-format ved Asbjørn E. Lund