Forfølgelse i vår tid

(Fra andakt i Vårt Land 14.9.2012)

Fengslede nord-koreanereSøndagens tekst tar for seg den åttende saligprisningen: Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis (Matt 5v10-12) Dette er bare så altfor lett å glemme, når vi lever i et såkalt fritt land, hvor vi får praktisere vår tro uten fare for liv og helse.

Men Jesu ord er dessverre høyaktuelt også i dag. Forfølgelsen av kristne skjer ulike steder i verden, i land som India og Egypt, men også i Burma, Nigeria, Nord-Korea, Iran og Pakistan for å nevne noen av de verste. Vi har brødre og søstre som daglig risikerer livet fordi de tror på Jesus Kristus.Kristi legeme

Å være en Kristus-etterfølger handler om å søke å bli mer lik Kristus. Da den koptiske biskopen Thomas skulle holde julepreken i januar 2011-få dager etter en bombe som drepte minst 23 kirkegjengere, sa han dette: "Kristus bar korset og utgytte sitt blod for å gi liv til verden. Og vi bærer på likhet med Jesus Kristus." Som kristne bærer vi Kristi likhet og i det bærer vi også hverandre.

Søndag 26.august 2012 var en gruppe kristne samlet til bønn i den indiske delstaten Tamil Nadu. Bønnesamlingen ble avbrutt da en gruppe hindu-aktivister trengte inn i hjemmet de kristne var samlet. Like etter fulgte en ny gruppe aktivister som angrep de kristne med steiner, stokker og jernstenger. Den 33 år gamle skredderen Edwin Raj var på bønnemøtet sammen med sin far. Da Raj svarte "ja" på aktivistenes spørsmål om han var kristen, ble han straks angrepet og brutalt slått. Faren grep inn for å beskytte sønnen, men også han ble mishandlet. Edwin Raj ble så hardt skadet at han døde på vei til sykehuset etter angrepet. Historien om Edwin Raj er på ingen måte enestående.

(fra Hold Fast -under Press)

forslaatt av myndigheteneI Kina er familien en viktig faktor, som kan motarbeide nye kristne. Om man ikke lenger blir regnet som del av familien, så er det noe av det verste en kineser kan utsettes for. Kvinner som går over til kristendommen, kan bli slått og truet av mannlige medlemmer til å vende tilbake. Det er godtatt i den kinesiske kultur, og politiet bare ler av de som klager til dem. Mødre kan forsvare vold ved å si det skyldes kjærlighet, og at de må vende tilbake til familiens husguder. I fattige land i dag er det heller ikke uvanlig at kristne blir bøtlagt av korrupte øvrighetsmedlemmer, fordi de vet at menigheten kan støtte opp og hjelpe med å betale boten.

narko-sentrumI Vesten er ofte avgudene av typene mammon eller sexus. Om kristne kommer i veien for næringsinteressene til profittjegere og spekulanter, kan det komme til represalier. I mange land i Latin-Amerika, er det lokale narko-baroner som sitter med makten. Om kristne oppfattes som en trussel mot deres næringsinteresser, kan de bli skutt-om ikke annet så for å statuere eksempler og skape frykt. De dominerende kirker i Frankrike og Russland har i senere år mer eller mindre aktivt støttet lover som betegner andre kirkesamfunn som sekter, og dermed kan hindres i å drive sin virksomhet.

kristne i noedForfølgelse fra andre religioner er et økende problem, særlig i Afrika. Før kunne kristne og muslimer i Egypt være på talefot, men nå er det strid og oppstand. mange drepteDet er for så vidt heller ikke noe nytt at f.eks. Islam går mot troende fra andre religioner. Det er mye i Koranen som kan tolkes i den sammenheng. Men den islamske fornyelsen, med en uttalt nær forening mellom stat og religion (ummaen), gjør det lettere for ekstreme å få gjennomslag for sharialovgivning (eks. Libya) . I Nigeria gjennomføres det stadig angrep fra muslimske sekter. Lørdag 4.nov 2011 angrep de først politistasjonen, dernest kirker og moskeer. De drepte 150 mennesker og såret over 100 til. Den væpnede islamistiske sekten Boko Haram hevder den står bak angrepet. I 2005 ble kristne nigerianere omringet, før de ble ledet inn i en kirke. Så gikk islamister inn og drepte 50 menn*.

* "Rebuilding Decimated Lives and Churches in Nigeria," 28.juli 2005-pressemelding fra Open Doors UK.

Gud hører bønn"For om ett lem lider, lider alle de andre med" Det kristne håpet gir oss kraft til å leve for Gud og tjene våre medmennesker her og nå. Bønnekampen for våre kristne søsken som daglig risikerer livet for sin tro i verden, er kanskje det viktigste vi kristne blir minnet om på denne dagen for de forfulgte!

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund