Elsket med hele sin historie

(Smakebit fra 40 dager' kurset Dag 4)

1. Hvorfor dette tema?

Vår fiende vil ta fra oss tro, liv og glede. Men vi trøster oss til Han som var, er og kommer: Den evige 'Jeg er'.

Vårt liv er vår historie, og vårt ansvar

1.1 Åpne kanaler-'fri gjennomstrømning'

Er det noe som stenger?.. Jesus vil ansvarliggjøre oss.

1.2 Jesu ættetavle Matt.1v1-17; Matt1v23

Det var folk i Josefs ætt som ikke akkurat hørte til 'de vellykkede', men Gud kunne bruke dem likevel..


1.3 Evighetsperspektiv -og havørnen: Rom8v31-39; 14v8; Fil4v7.

Gud ønsker vi skal være herre over og kunne utnytte omstendigheter-akkurat som en havørn utnytter og flyter på vinden, ikke at vi skal ligge under for dem.


2. Når livet er OK

Matt7v11; Joh15v2; Jes48v10; Jes.38v17; Sal.66v10-12; Rom8v28


3. Når livet gjør vondt


3.1 Hvorfor gjør livet vondt?

Vi lever i en fallen verden; har et forgjengelig legeme og møter motgang fra et stadig mer sekularisert samfunn. Sal.66v10-12.


3.2 Ærlighet på at livet gjør vondt: Joh8v32; Ef.4v25

Om vi er hjelpeløse, så kan vi åpne døren for Jesus. Han har raushet, omsorg og respekt.


3.3 Hva er det som gjør vondt?

Det kjenner vi best selv, og det kan variere til ulike tider


3.4 Hva trenger vi når livet gjør vondt? Jer29v11; Jer31v3; Sal.34v6

Vi trenger hvile, trygghet og glede.


3.5 Hvordan kan Guds kjærlighet bli forløst? Sal.119v105; Sal.19v8-11

Det kan arte seg som at trygghet får seire over følelser. Sang: Motganger møter meg, aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn..


3.5.1 Guds Ord Sef.3v17; Jes43v4; Joh3v16; 15v13; 1.Joh3v1; Matt4v4

Jesus møtte fristerens angrep med Guds Ord.


3.5.2 Bønnen O.18v21; O.28v25. Jak3v4; Joh10v27; Matt7v24-25; Matt11v28-30

Takke Gud for at Han tar i mot min sjel. Be mot løgneren


3.5.3 Forbønn og sjelesorg Jes61v1-3; Matt.18v20; Luk4v18; Ef1v4; 4v25; Sal.139v16

Sang: Du vet vel om at du er verdifull. Evangeliet når fram fordi mennesker har behov for å være elsket, og Gud er den eneste troverdige kandidaten i så måte.

Gud er mer glad i barna våre enn vi er, Han har sendt sin Sønn til å dø for dem.


3.5.4 Syndenes forlatelse Jak.5v16; Sal32v1-5; Jes59v2; Rom8v1; 8v32; 12v2

Vi kan komme over i en hvileposisjon ovefor Gud -når vi ber. La Han gå slippe til i vår bønnetid.

Jeg kommer til dere, sier Jesus. Gud ønsker at hans kjærlighet skal nå fram til oss.


3.5.5. Tilgi andre og seg selv Matt6v12-15; Matt.18v18-35

Tilgi oss vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere. Tilgir vi helhjertet vår bror ?

Vil vi tilgi? Dersom vi vil, så vil også Gud. Vi skal ikke bagatellisere synd hos andre, men vi kan følelsesmessig bli slaver av dem vi ikke tilgir.

Vi tilgir også for å bli fri selv, fra det som binder oss. Skyld skal vi be om tilgivelse for, skam skal vi få legge av.

3.5.6 Ta tankene til fange: 2.Kor.10v3-5; Jak.4v7; 1Joh.4v4; Ef6v16-17.

Det er Gud og hans rike det meste dreier seg om. Vi har den Hellige Ånd.

Vi har lett for å lage en Gud i eget bilde. Da bør vi bekjenne: Jeg har hatt en annen Herre.

3.5.7. Den motsatte Ånd. Luk6v27-28; Rom12v2; O.25v21.

Vi skal elske og akte alle mennesker.

3.5.8. Bli ikke træller av mennesker 1.Kor7v23; 1.Pet2v17; Matt25v40.

Snillisme er noe annet og annerledes enn ydmykhet: Å stå oppreist i sin fulle høyde ved siden av En som er så mye større.

Andre har ikke noe med å dømme oss. Vi må tilgi våre fiender, så de ikke får makt over oss.

Vi skal være sannheten tro i kjærlighet og har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot åndskrefter i himmelrommet.

3.5.9. Takk og bekymring 1Tess5v17-18; Fil4v6-7; Matt6v24-34; O11v25; Matt11v28; 1Pet5v7

Bekymringer løser ikke morgendagens problemer, men tar fra oss dagens fred. Gud ønsker at vi skal komme videre. Vi kan takke Gud under alle forhold, ikke nødvendigvis for alt..

Mange av Davids salmer starter med sorg og klage, men ender i takk. Kinesisk tegn for fare og ny mulighet: krise. Minner om verkende sår, kan bli miner..

Erkjenne vårt ansvar for våre følelser.

Si f.eks. 'jeg ble sint', i stedet for at hun gjorde meg sint..

3.5.10 Gleden i Herren. Fil4v4; Ap.gj.16v25; Neh8v10; Sal37v4

Nekt å leve uten styrke (Neh8v10). Få tak i 3-åringen inni oss. Få kontakt med våre følelser.

Det jeg ikke tar kontroll over, tar før eller senere kontroll over meg. Om vi tar inn over oss foreldres avvsning, kan vi overføre den til andre i forhold til oss.

3.5.11. Leve for andre. Luk6v38; Jes58v6-10

Vi er elsket av Gud for å dele det videre! Gå med dem som vil, velsign de andre.

3.5.12. Det kristne fellesskapet Luk22v15

Kristenlivet dreier seg om relasjoner. Vesten erkjenner ikke troens betydning, men vi er kalt til å være et annerledes folk.

4. Avslutning. Josef. Job35v14. 2.Kor.4v16; Hebr10v25; Salm.84v5-8.

Sannhet frigjør oss til å leve i fellesskap; Synd ødelegger Gudsforholdet. Vi er tempel for den Hellige Ånd, sørg for at det ikke blir boligkrise.

Vi trenger blikkontakt med Ham som hang på korset for oss, og ba for sine fiender. Husk at hevnen hører Herren til!

Vi må tilpasse oss Guds vilje, ikke motsatt.