Dusinet fullt fra sjelesorgseminar

levende vannarrangert av: Helhet gjennom Kristus

I. Innledning: 'Du blir det du forteller om ditt liv'.
-vi bestemmer selv vår livshistorie, og formes også av den, jfr. Josef..

II. Perspektiv: vi er tiggere (innfor Gud), som har funnet mat å dele (2.Ko.7v8-10), og som kan øse vann av gledens kilder.

III. Liv og forandring kommer ikke av seg selv. Det er forfall som kommer av seg selv.

IV. Det store er ikke alltid godt, men det gode er alltid stort.

V. I forbindelse med sår:
rense såra) Problem at vi ofte er redde smerten når sår avdekkes. Evt. rive av skorpe for å få avdekket verk.
b) En skorpe kan mykes opp ved dryppende væske, slik kan Guds kjærlighet dryppe på våre sår/skorper.
c) Vi må våge ta fram i lyset det Gud viser oss. For å se sannheten i det som gjør ondt.
d) Nødvendig å la Jesus rense ut verk, som hindrer legedom.
e) Vi må ta ansvar for hva vi slipper inn: eks. hat/hevnlyst.. Det må vi be om renselse/tilgivelse for!
f) Når det står: Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres (Sal 147v3), -så er det Sannhet!
Det er ikke 'for å trøste', som Prøysen synger om..

VI. Gud hater synd fordi den ødelegger Guds barn, ikke fordi han ikke unner oss noe godt.

bitterhet og saarhetVII. Om vi er bundet av noe:

i) erkjenne at jeg er bundet ii) Vil jeg bli fri?. iii) overgi situasjon til Jesus. Da vil vi få en mentalt annen holdning.

iv) Sp.mål til avklaring : a) Er det noe ved min oppførsel som gjør at jeg ble bundet? b) Er jeg villig til å tilgi? c) Synd må plasseres der den hører hjemme.
Selv om jeg er sint, skuffet så overgir jeg dommen til Gud. Om vi ikke tilgir, kan vi bli gående og 'dra rundt på' andre mennesker resten av livet. Vi har et valg om ikke å være bitter lenger ved å tilgi andre, til gagn for oss selv.
Søskenbarnet på Gjøvik kan være både reelt og innbilt. Vi kan også innbille oss at andre er flinkere/bedre enn oss selv.

VIII. Petter Northug hadde sitt viktigste fall som junior. Av det lærte han å unngå lignende i fremtiden. Det ble hans 'viktigste fall'.

IX. Noen skulle nesten ønske de hadde vært rusmisbrukere, for å kunne glede seg mer over tilgivelsen. Men problemet er vel ikke at det ikke er nok synd å få tilgivelse for?
Vi var alle døde i våre overtredelser: en kan ikke være mer eller mindre død!

X. Selvbilde: Husk at Gud elsker oss slik han har elsket Kristus. (Joh.17v23b)
tilgivelseGud elsker oss og gleder seg over oss, Sef.3v16-18.

XI. Et lite barn er bare opptatt av å være.. I aldringsfasen går vi mot et stadium der vi igjen mest er opptatt av å være. Ikke ha noe eller gjøre noe som mange er. Det gjelder spesielt i forholdet til Gud. Vi er f.o.f. Guds barn.

XII. Den Hellige Ånd ønsker vise oss hemmelighetene i Guds hjerte, hva han har for oss og har tenkt bruke oss til.

 

 

Skrevet ned av Asbjørn Lund