Bokanbefaling: ETTERLYST BERGPREKENENS JESUS
-har Folkekirkene glemt ham? Av Oskar Skarsaune


Jeg hører stadig oftere forkynnere og predikanter i den moderne norske Folkekirken si at det Jesus kom for å si oss, er at vi er gode nok som vi er. At Jesus kom for å bekrefte oss, gi oss sitt godkjenningsstempel. Det har jeg aldri fått til å stemme med den Jesus jeg møter i evangeliene. Jeg vil heller si at den Jesus jeg møter der, er en Jesus som går rundt og forandrer mennesker. Han gir dem et nytt liv. Og hvem er det som flokker seg rundt ham? Det er mennesker som lengter etter en forandring. For dem ville det ikke være noe godt budskap å høre: Du er god nok som du er! Problemet for dem som flokker seg om Jesus, er ikke at de ikke føler seg gode nok. Problemet er at de ikke har noe godt liv. Det kan være selvforskyldt, eller det kan skyldes andre menneskers ondskap eller svikt. De opplever ikke livene sine som gode, og de lengter etter en forandring til det bedre.
De mange som var rimelig tilfredse med seg selv og livene sine, oppsøkte i mye mindre grad Jesus. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Slik var det da han gikk omkring, og slik er det kanskje fortsatt? Dersom det eneste vi har å formidle fra Jesus er: "Du er god nok som du er," da har vi ingenting å formidle til dem som virkelig sliter i livet, og ikke lengter etter trøst, men etter virkelig hjelp, hjelp som forandrer situasjonen {-evt. hvordan vi oppfatter den -formidlers tillegg}.


Selv er jeg i den situasjon at jeg faktisk ofte trenger trøst, nettopp fordi sykdommen hos dem jeg bad for ikke ble borte. Men trøsten er ikke "du er god nok", trøsten er den samme Paulus fikk fra Jesus, da han tre ganger hadde bedt om å bli kvitt en sykdom -uten å bli frisk. Jesus svarte ham: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg." (2 Kor 12,9) .. -det er noe helt annet, og rommer en ganske annen kraft i seg, enn det intetsigende "du er god nok". ..


Jeg vil nå prøve å si noe om evangeliets veldige kraft til å fornye menneskers liv moralsk og sosialt. Og jeg vil prøve å vise at Bergprekenen handler om denne livsfornyelsen. Da må jeg først si noe om synd: ... 1) Bak de mennesker vi forsynder oss mot, står Gud som disse menneskenes skaper og beskytter. Derfor får vi også med en vred Gud å gjøre, når vi skader ett av hans mennesker (Hos13,8) 2) Synden har oss mer i sin makt enn vi liker å tenke på. .. På engelsk har vi noe som heter "second nature". Det sikter til at det vi ofte gjør. Etter hvert blir en slags del av vår natur, de blir stabile trekk ved oss, en natur nummer to.

-fra side 280-283 (begrenset til 500 ord)

Valgt ut og nedskrevet av Asbjørn E. Lund