Åndens fylde og Åndens gaver

Oddvar SøvikAv Oddvar Søvik -fra annonsebilag til Vårt Land 21.mars 2015

Selv om vi har arrangert Oasestevner og Oasehelger i 35 år, er det fortsatt mange kristne som ikke har hørt om det rike liv Jesus lover sine:
«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Joh 7v37-39 Han sa også: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Joh 10v10b. Det betyr ikke materiell overflod, men et liv som flyter over av kjærlighet og kraft til andre, midt i vår svakhet. Paulus taler om samme sak i Ef 5v17-20.

Fylt av Ånden
Hva betyr det å bli fylt av Ånden?


Dette skriver Paulus til en menighet som var blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, Ef 1v13. De hadde altså fått Den Hellige Ånd, de var døpt til Kristus, de var født av Ånden, de var blitt Guds barn. Det går ikke an å bli fylt av Ånden hvis du ikke er født av Ånden. Du kan ikke bli fylt av noe du ikke har!Å bli fylt av betyr å bli behersket av. Sammenligningen med vin er treffende. Den som er full p.g.a vin, er behersket av alkoholen. Det fører til utskeielser.
Men den som er fylt av Ånden, er behersket av Ånden. Det fører til et liv i lovsang og takknemlighet selv i trengsel og motgang. Det fører til et liv der vi bærer Åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5v22-23.


Pinse-symbolDa får vi vandre i Åndens kraft og tjene med de gaver Gud gir oss. I Ef 5v18 er denne oppfordringen gitt i presens, imperativ, flertall, passiv. - Presens på gresk uttrykker det som ikke er avsluttet: Bli fylt og bli stadig på nytt fylt, kan vi oversette det. -Imperativ er bydeformen: Det er en ordre! Det er Herrens vilje, v.17.
- Flertall betyr at dette er for alle kristne, ikke bare for spesielt, religiøst interesserte! -Passiv betyr at det er noe som må skje med oss. Det skjer når vi lever nær Jesus i Ordet, ber han fylle oss og går der han leder oss. For de fleste skjer dette som en gradvis prosess. Det har vi også eksempel på i Apg, da brukes det imperfektum, av verbet fylle. I Apg 13v52 leser vi: Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd. For andre kan det skje med sterke markerte, opplevelser. Det har vi flere eksempler på i Apostlenes gjerninger. Da er det brukt en annen form av verbet som heter aorist og som på gresk uttrykker det momentane i fortiden. Disiplene ble fylt på pinsedag, men de ble aoristfylt på nytt og på nytt. Det er nok denne første opplevelsen noen kaller for «åndsdåp». Har man levd et tørt og tomt kristenliv, er det ikke så rart om en den første erfaringen av Ånden skaper en stor forandring.

Måten er ikke det viktigste, men at vi stadig lever fylt av Den Hellige Ånd. Det er som med omvendelsesopplevelsen. Noen blir frelst som ved et lynnedslag. Andre som ved en stille soloppgang. Men det viktigste er å være frelst i dag og leve i daglig omvendelse fra synden. Det er fint å høre vitnesbyrd om at folk har opplevd sterke ting med Herren. Har du gjort det, så skal du takke Gud. Men krev ikke alt alle skal oppleve det på samme måte som deg. Se heller ikke ned på dem som ikke har samme erfaringer. Da blir det lett et skille i kristenflokken, et A-lag og et B-lag. Bli ikke misunnelig på andre som har hatt store opplevelser med Herren, men jag du også etter å kjenne Herren. Det er ikke bare «den andre velsignelsen» som noen snakker om. Det er tusener av velsignelser som venter den som søker Herren.


Hva er Åndens gaver (nådegavene)?


Åndens gaver eller nådegavene er en spesiell utrustning som Den Hellige Ånd av nåde gir til hvert medlem på Kristi legeme for å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten. Vi er alle født med naturgaver, evner og anlegg som vi også skal tjene Gud med. Nådegavene er åndelige fødselsgaver. Men Gud som er både Skaperen og Den Hellige Ånd, han utruster oss ofte i forlengelse av våre naturgaver. Gud kan imidlertid gå helt på tvers av naturgrunnlaget. Det ser vi eksempler på både med Moses og Jeremias. Begge unnskyldt seg med at de ikke kunne tale. Moses holder senere en tale som fyller hele 5. Mosebok. Jeremias klarte ikke la være å profetere.Jer 20v9.


Jesu legemeNådegaver og tjenester henger uløselig sammen. Bibelen taler om utrustning til faste tjenester så som apostel (misjonær), profet, evangelist, hyrde (pastor og eldste) og lærer. Ef 4v11-13. Deres primæroppgave er ikke å gjøre alt arbeidet i menigheten, menå utruste de hellige til tjeneste så de kan bli bygningsarbeidere på/i Åndens tempel. Videre taler Paulus om ulike nådegaver for den enkelte kristne. Her nevnes diakontjeneste, rettledning (oppmuntre, formane =sjelesorg), gave til å gi, gave til å lede (forstander, formann), barmhjertighet, hjelpetjenester, styringsgaver(administrere) - Rom 12v4-8 og 1 Kor 12v28.


I 1.Kor 12v8-10 nevnes ni ulike gaver som kan gis til enhver kristen når situasjonen er der. Disse kalles på grunnteksten for Åndens åpenbarelse. Disse gavene manifesterer på en spesiell måte at Ånden er i virksomhet. Her nevnes gave til å tale visdom, kunnskaps gave, trosgave, nådegaver til å helbrede, får kraft til å gjøre under, gave å tale profetisk, gave til å bedømme ånder, ulike slag av tungetale, og tydning av tungetale. Det er viktig at vi blir klar over våre nådegaver. Det gir oss evne til å prioritere rett, det frir oss både fra misunnelse og mismot når vi vet at vi tjener der Gud vil med de gaver han har gitt oss.


Hva er den profetiske gave?


I den senere tid har det vært en del fokus på denne gaven. Det er bra, for Paulus oppmuntrer oss først og fremst å søke denne gaven: Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 1 Kor 14v1. Den profetiske gaven kan ytre seg på flere måter: Paulus sier at den som taler profetisk taler til oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14v3. Videre ser vi at når det tales profetisk i menigheten, vil synd bli avslørt. 1 Kor 14v24-25. Den profetiske gave kan også Paulus & Timoteushjelpe menighetsledelsen til å ta rette avgjørelser. Paulus og Barnabas ble kalt til misjonærtjeneste ved et profetisk budskap. Apg 13v2.
Da Timoteus ble innsatt og utrustet til sin tjeneste, ble forbønnshandlingen ledsaget av profetiske ord. 1.Tim 1v18.
Det profetiske budskapet kan også gjelde folk og forhold i fremtiden. Profeten Agabus varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius. Apgj 11v28.


Et profetisk budskap er ikke ufeilbarlig. Derfor bør ikke den som bærer frem et ord fra Herren, starte med å si: «Så sier Herren». Da tillegger man seg selv for stor autoritet. Den profetiske gave har ofte kommet i vanry fordi menigheten godtok uforbeholdent det som ble sagt. Tenk på hvilke tragiske konsekvenser det fikk for den lille menigheten i Knutby i Sverige! Paulus lærer oss hvordan vi skal forholde oss til et profetisk budskap oss: Slukk ikkeÅnden, forakt ikke profetord, men Frukt(etter)prøv alt og hold fast på det gode. 1.Tess 5v19-24.

Hvilke krav bør vi stille til et ekte profetisk budskap?


- For det første må budskapet stemme overens med Bibelen.Ånden kan tale utenom Ordet, men aldri på tvers av det. - For det andre må budskapet samsvare med bekjennelsen til Jesus Kristus og forherlige ham. Joh 16v14. - For det tredje må budskapet prøves på frukten. Matt 7v15-16. I første rekke sikter nok Jesus her til profetens liv, om han bærer Åndens frukt. Men dernest kan vel Jesu ord også anvendes på profetiens resultat. Sann profeti skaper aldri frykt. Der budskapet skaper forvirring, uro, splittelse og strid, er neppe Guds Ånd virksom. - For det fjerde må fremtidsbudskap gå i oppfyllelse. 5 Mos 18v22.

Gud har stadig mer å gi. Jesus sier at vi som har fått Ånden skal be om den. Luk 11v13. Å lengte etter en stadig rikere fylde av Ånden er ikke opplevelsesjag, men et bevis på at man har funnet det man leter etter.

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund