Feelgood -eller sunn selvfølelse?
Kommentar til 10 tips for bedre selvfølelse -her.

Det kan være fristende å heie på alt som bedrer en selvfølelse som har ligger i tusen knas. Når man skal bygge opp noe, er det imidlertid grunnleggende å stille noen spørsmål: a. Hva bygger jeg en sunn selvfølelse på? b. Hva holder mål og stemmer med virkeligheten? c. Hvordan kan jeg evt. få hjelp til å bygge en sunn selvfølelse?

 

Er Feelgood alt?

I kommentaren under har jeg satt en - (minus) etter tall som jeg mener kan virke misvisende og lede i feil retning i de 10 opprinnelige tipsene -her, og satt opp et alternativ. Etter 'nøytrale' punkter har jeg forsøkt å supplere. Ved positive punkter har jeg satt en + og forsøkt begrunne hvorfor det er positivt.

 

1. Hva bygges selvfølelse på
Grunnlaget for vår verdi ligger i noe større og mer varig enn oss selv. Dersom alt bare er molekyler i lovbestemte baner, hvorfor skulle noen organismer (mennesker) være mer verdifulle enn andre (fisk, fugl og mus)?

Verdigrunnlaget finnes i Ham som har skapt oss (1Mos1,27) og frelst oss(Tit3,5a -Gud).

2. Tren på et realistisk selvbilde
I tillegg til 3 positive ting, kan man godt skrive ned 3 negative, for å kunne gjøre seg ferdig med dem (1Joh1,9) -se pkt. 8.

3+ Ikke sammenlign med andre
Da havner man fort i å se etter noen man lykkes bedre enn, og man er tilbake i Janteloven. Da er Anti-Janteloven (nederste bilde) bedre.

 

4-. Ikke la deg presse, men tenk også på andres beste i valgene dine
Ingen lever for seg selv, eller kan bare tenke på seg selv. Ikke ta irreversible valg om du er langt nede, Vi trenger hverandre for å leve.

 

5. Lev som du lærer og lær av det som holder mål
I stedet for at hvert menneske har sine egne subjektive normer og verdier, bør en se etter hva som er sant og rett for alle mennesker (Joh14,6).

6+. Elsk .. deg selv
Fordi vi er verdifulle, pkt. 1, så bør vi også elske oss selv (Matt22,39)

 

7-. Du er god - få hjelp til resten
Det gir dårlig hjelp til mennesker med dårlig selvbilde å hevde at de er gode nok. Ingen mennesker er gode nok i seg selv, overfor Gud (Jes6,3). Men dermed er alle også i samme båt. Vi trenger en frelser for å komme fri fra det som binder oss (Joh8,32).

 

8. Bli fri med hjelp fra Ham som kan sette i frihet
Når du skriver ned det fæle du føler, klistre papiret til korset (Joh19,30) - kan du brenne det opp (Jes44,22).

 

9+. Lev med evigheten i sikte
Når det ikke hjelper å bekymre seg, eller en ikke trenger å gjøre det, så er det bedre å forberede seg ved å ta de rette valgene, enn å bekymre seg.

 

10. Følg Veien -vik ikke av fra den
Når en vet hvor en skal og hvem en vil følge, er det en stor hjelp i veivalgene. Lev bevisst og ikke la deg drive med av andre eller sløves i en urealistisk feelgood-holdning.

 

Oppsett og bilder ved Asbjørn E. Lund