Universets opprinnelse

(foredrag v. Harald Avtjern 21.januar Lillesand Bedehus)


Mennesker har til alle tider stilt eksistensielle spørsmål som: Hvorfor lever vi? Hvorfor finnes det noe, i stedet for ingenting?
Gud bak Big-BangI vår tid opplever vi at antall ateister/agnostikere på verdensbasis er på vei tilbake. 'Er vi på vei inn i troens århundre'? (Harald Stanghelle)

Bibelen innledes med: 1 Mos 1v1: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 
Gud er utenom vårt sanseapparat: (transcendent): Han kan ikke bevises, da ville han vært begrenset. 
Han er det høyeste vesen, ikke forårsaket av noe annet, og årsak til naturen!

Noen innledende tall om vårt solsystem: Jorda (tellus) er ca. 150. Mill. km unna sola (1 AU: 1 Astronomical Unit = 149 597 871 kilometers)

Vårt solsystem
Planetene i vår solsystem er-fra sola og utover: Merkur, Venus, Jorda (Tellus), Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. (Pluto regnes ikke lenger som planet)
(Huskeregel: Min Venn Jon Måtte Jo Se Under Noe)

I melkeveien er det: 200-400 milliarder stjerner. Lysets hastighet er 300.000 km i sek; 9,5 tusen milliarder km på et år. Om en kjører 15.000 km. pr. år, i 20 år blir det like langt som lyset går på ett sekund. Vår galakse Melkeveien er 100.000 lysår i diameter. Det fjerneste objekt en kan se med blotte øye: Andromeda galaksen er 2,5 milliarder lysår unna. I alt regner en med at det finnes ca. 100 milliarder galakser.

Steady State-Hvil i fred
Det er slutt på teorien om det evige univers: 'Steady state' teorien der alt var evig, uforanderlig.' Det var en rekke vitenskapelige framskritt som gjorde slutt på den. En fant ut Universet hadde en begynnelse.
Alt som har en begynnelse må ha blitt til av noe. Siden universet har en begynnelse, har det en årsak. Alt som begynner å eksistere, må ha en årsak, utenfor seg selv, som bringer det inn i eksistens. Vitenskapen regner at like før starten (The Big Bang) var all energi i universet samlet i en eneste partikkel/atom. Et kvante-vakum eksisterte. Ingenting var synlig for det blotte øye. Så må noe eller noen, må ha startet det hele.


Planck-tidHva var før starten: Ingenting: Ikke tid eller rom. Så eksploderte atomet. Det tomme rommet ble til, ettersom det utvidet seg utover. I løpet av en ufattelig kort tid 'Planck-tid' ble de første galakser og universet formet. Nevneren i Plank-tid har 43 nuller bak 1.siffer. Nylig har en funnet at universet utvider seg utover med akselererend hastighet. Hva kan det skyldes? Dette vet en lite om, men kun 4% av massen i universet, er slik masse vi har. Av det resterende er ca. 22% ' mørk materie', resten ca. 74% er 'mørk energi'. Bl.a. dette kan medvirke til at planetene fortsetter å akselerere. Men forandringer er i vente angående teorien om universets opphav.

KosmologiEks. på uttalelser konservative teologiske personer: Øivind Andersen: Det vitenskapsmenn i dag sier styrker troen på Gud. Asbjørn Kvalbein: At energien ('Det bli lys') kom før materien, er for øvrig i samsvar med 'Big Bang teorien'.


Det som preger vitenskapen i dag -'Standardmodellen': gir opphav til en lineær historieforståelse. 
Nobelprisvinner: S. Weinberg (ateist) har skrevet boka: 'De tre første minuttene':Universet var fylt av lys. Temp. opp i 100.000 millioner grader. Ingen elementærpartikler kunne eksistere. 8% av all materie fantes i løpet av de 3 første minuttene. Det tok millioner og milliarder av år før planeter klumpet seg..
Ch. Towns: 'Spørsmålet om skapelsen må bli ubesvart vitenskapelig'.
Fysikeren R. Jastrow opsummerer: ' I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden'.

En regner at starten på universet var for ca. 13,6 milliarder år siden. Observasjoner som har ledet til tro på en begynnelse:

Term-2-lovTermodynamikken: -slutten av 1800-tallet. 2.hovedsetning :
Graden av uorden(entropi) i et lukket system vil alltid øke (alt blir ødelagt/brytes ned). Energimengden vil avta, Universets klokke: går noen milliarder år.
Relativitetsteorien (1916): Einstein misfornøyd med dette, var ateist.
Eddington fant ut at: Generell relativitets teori stemmer, ved hjelp av en solformørkelse.

 

Doppler effektenUniverset utvidet seg: Fjerne objekter beveger seg vekk fra oss. Rødforskyvning: sml. lydforskyvning med stigende og synkende volum. Lydbølger strekkes ut og synker. Lysspekter forskyver seg mot rødt, når ting fjerner seg.
Bakgrunnsstrålingen: Et ulykkestilfelle (støyproblemer) førte til at to forskere prøvde snu antennene og alle mulige forhåndsregler, før de kom på at støyen kunne være ekkoet (ettergløden) av Big Bang. Noe som senere ble bekreftet.


Desto lenger utover vi ser i universet, desto lenger ser vi tilbake i tid. Sola ser vi slik den var for 8 min. Jupiter: for 40 minutter siden. Månen for 1 og et halvt min. siden. I stjernebildet Orion er det en klar stjerne over Beltet. Denne vil eksplodere som supernova en gang. For at vi snart skal se det, må den ha eksplodert på slutten 1500-tallet. Materien trekker seg sammen ved større masser (grunnet gravitajonskraften). En forsker ved NASA sa i 1992: Hvis du er religiøs, er det som å se Gud. Vi har funnet kosmologiens 'hellige gral': Varmere områder er meget nøyaktig justert. Bl.a. er det en helt delikat balanse i massen til mørk materie, sammenlignet med ordinær materie..

 

Video: Micro og macro Universet

 

 

 

Skrevet ned av Asbjørn E. Lund