Enda eldre nytt:

Her er en oppsamling av tidligere nyheter som har stått på kristen-ressurs sida:

Moral fra evolusjon? Evangeliene fra øyenvitner; Har fosteret personstatus? Et ubehagelig evangelium; Pilatus-bekreftet; Piltaus' signetring funnet; Ulovlig innvandring/lovlig migrasjon? Hva er frelse? Oppstandelsen et faktum; Kjønn: biologi eller følelser; Medier og religion; Tvilsom pavelig praksis i Kina; Helbredelse og Guds kraft; Barn og kristen oppdragelse; Fra ett par-for inntil 200 tusen år siden? Alzheimer-vaksine underveis? FNs migrasjonsavtale; Rettigheter -hvor fra? Hvorfor tro på Gud? Eng: 2 stk: Jesu oppstandelse; 536-mørkeste år; 'Noen' ønsker så splid; Abort og sidevalg; Kristen fremmarsj-på verdensbasis; Hva er banning? Unnskyldninger for ikke å evangelisere blant jøder; Eng: Vitnesbyrd (ex-mormon); Ordenes virkning; Noen er lurt; Svar til ateist innvendinger; Status frimodig kirke; Bil på luft og vann; Sorteringsparagrafen; Eutanasi ('dødshjelp'); Sverige-advarsel; 'Kjønner dere at det går an'? FN-forslag: 'Fri flyt av mennesker'; Flytende kjønnsforestilling? Peter -bokanbefaling; Blind tro vs. Bibelsk tro; Tro og følelser; Videoer: Skapelsen; Fra Neewton til Dawkins; 4 oppdagelser viser at Gud finnes; Massehenrettelse av kristne; Krystallnatten (1 min); Livssyn og vitenskap; Svar ateisme-kritikk; Fiender forenes -i en sak? Spør bestefar; Tvillingabort? 'Velsignet' (nettside); 'De 7 dagene og vitenskapen' (J. Lennox); 'Ikke tro nok til å være ateist' (video); Sint på Gud? Life beyond the grave? (vurdering av video); Ateisme en feilslutning; Bekreftet vitnesbyrd (NT); Skeives levekår i Agder (kommentar); Diskriminering i Pakistan (eng); Totalitær anti-diskriminering?Hjerneslag i omgivelsene? Asia Bibi-saken; Peterson og kjønnsforskning; KrF: Skjev fordeling; Haloween eller reformasjonsdagen; Kristendom gir rasjonelt grunnlag for vitenskap; Diskusjon: Jesu guddom i Markus-ev; livets opprinnelse; Vitenskapelige feiltrinn i historien; Guds eksistens og logikk; Demonstrasjon mot innskrenkning i abortloven; Øyenvitneberetninger i NT; Om Paulus i Aten (lydfil); Sannhet vs. lykke (OBS: lydvolum i starten)? Forskjeller i havnivå; Gudsargumenter; Lennox foredrag; 12 spørsmål om nyheter; Rasjonelt grunnlag for vitenskap; Fordeling av KrF-stemmer; Det som ikke kan forklares; STOP-prinsipp i Skriften; NT's alder; Why believe in God in a scientific world? (Under 'Tidligere sendinger'); Reservasjonsrett-dommen -utdypet; Barn og mobil; Terrorist med pensjon fra norske(?) skattebetalere; Jesus er Gud -skaperen; Feil oversettelser i NWT; Arr. med John Lennox; Jehova vitners feiltolkninger (eng); Gudsbevis(om betingede virkeligheter); 'god-of-gaps'(video); Oppstandelse vs. reinkarnasjon; Mot scientisme (eng); Seier for samvittighetsfritak;Blind tro - blind utvikling; Lennox om ateisme; Ny Iran trussel; Avdød -i himmelen? Universet og Gud; Tvil; Oppdateringer: Det onde -problem for hvem? Uten Gud -et absurd liv; Det sekulære Europa; Jesus viste seg; Historieforfalskning; Ubevisst menneskesyn; Hvem jobber Forsvarsdepartementet for? Splittet KrF-ledelse om samarbeid; Rød-grønt Oslo-samarbeid rammer de svakeste; Fordeling av Stortingsreprsentanter; Nytt Iransk anlegg for atomvåpen? Er nåden hos Luther og Paulus forenlige? OD og Israel-returrett?; 4 spørsmål om kristendom; Afghanistan-mer utrygt enn på lenge; Frikirkens bønnekalender; Av, for og med unge; USA flytter pengestrømmen; Kan naturvitenskap og religion -virke sammen?Kjønnseksperimentet; Hitlers religion; Universets opprinnelse;

 

ID-nyheter:

Darwins House of Cards; Nylonase og Lambda-fag; ID-rever vs. darwinist-løver; Øyet vs. objektorientert programmering; Genduplisering -innovasjonsgrunnlag? Debatt: 'Gjenbruksmodell gir mindre søppel'; Begrensninger i kunstig intelligens; 'Uangripelig kristentro'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Stamcelle-forskning; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Intervju: Evolusjon og Aquinas; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Om kromosom 2 og marionetter; Om flytting av målstenger; Hysj-hysj; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi-utfordringer (slides); Programvare hos menneske-ape; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning (IRK); Urettmessig angrep; Fri energi og livets opprinnelse; Universet gjenspeiler et sinn; Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Kreft-teori om Kambrium; Hvor mutasjoner feiler; Homo sapiens? Menneskelig genetisk mangfold; KSI i hundespytt og tre; Ikke funksjonelle pseudogener? Epigenetisk arv;

 

 

Hvem styrer Norge? Fra en observatørs synsvinkel; Kristen ressurs-side (eng); Globale politikere; Biomimetikk og design; Om 'vitenskapelig humanisme'; Ble Jesus født i Betlehem? Om rettferdighet/moral; Fusk lønner seg ikke (komedie); Hvorfor så lenge? Vitnesbyrd fra ex-ateist; Et (fremvoksende) bilde, mer enn 1000 ord; Juridisk grad til person med Downs; 10 år med kjønnsnøytral ekteskapslov; Kjønnsnøytralitetens underliggende verdisyn; Kaifas knokler; To typer vitenskap; Naturlover; Er makroevolusjon sann? Hvorfra fikk Kain kona si? Kristendom vs. polyteisme; Koranen ikke Guds ord; Abort dødsårsak nr. 1; Om nær-døden-opplevelser; Drøm å strekke seg etter; Bibelsk arkeologi: Topp 10 funn (2018); Tidshull hos Lukas; Er naturen og skriften kompatible? Feil i NT? Troverdig NT? Hvorfor er DU en kristen? (trosforsvar); Uten Gud-ingen rettigheter; Vitne for muslimer: Svar på innvendinger; Hva setter vi høyest? Hvorfor så mange trossamfunn? Å avdekke problemer(trosforsvar); Trygghet i Jesus; Bønnens betydning; Lovverk: Statsmakten som smaksdommer? Kan vi stole på NT-kopier; Falsk motsigelse; Råd til trosforsvarere; Kupet kristne jula? Hva er spesielt med kristendommen; 'Jeg ba ikke om å bli til'; Diskriminering i Rwanda; 10 artikler om jula; Hva gjør at unge faller fra? Er homoseksuell praksis synd? Parisavtale fremfor bekjennelsesskrifter? Intet straffbart forhold (helbredelser); Om mening og lykke; Om menneskelig overherredømme; Hvordan begrunne moral; Én som er til å stole på; Ulike nissemodeller; Hvorfor skjer onde ting med gode mennesker? Bibel og historiske begivenheter; Flere logiske selvmotsigelser; Religiøs pluralisme-selvovervinnende; Matematiske lover beskriver verden; Metodisk regularisme; Forsvar mot radikal kjønnsideologi; Kan gutter ha menstruasjon? Guds pågående dom; Loven om ikke-selvmotsigelse; Porno-oppskrift på voldtekt; Samfunnet trenger monogamiet; Kostbar julefeiring; Hvorfor griper ikke Gud inn oftere? Skal det være kontroll? 'Er jeg spesiell'? Kristne forfølges i Kina; Sykehus ferdig bygget; Vil Tsjekkia forby Islam? Skapte Gud ondskap?Julen hos forfulgte; 114 kristne arrestert i Iran; Gud, teknologi og to typer vitenskap; Hvorfor stopper ikke Gud ondskap? Messias profetier i GT; Er ateisme mangel på tro? Har kristne kupet jula? Fattigdom også i Norge; Bibelske argumenter for gammel jord; Er 1.Mosebok historie? 'Gud som Far'(engelsk 2-videoer); Stille kristne (utfordrende); Kjønn er ikke et spekter; Ikke kjønnsnøytral ideologi; LO nesten alene om boikott; 10 logiske feller; Ateistiske professorer (veileder); Jesus kom for å frelse; Videoer med Øivind Benestad; Skeives levekår i Agder (kritisk vurdering); Ideologien bak likekjønnet ekteskap; Kjønnsnøytralt ekteskap-dårlig idé (reprise); Ideologi slo tilbake; En åndskamp; Biologi og kjønn; Transkjønnede.

Bundet av fortiden; Unyansert om religion; Nye fly i plasttelt; Forfølgelse -vekkelse; Faresignal-hjerneslag; Holocaust-dag; Vitenskap som dogme; 'gud-i-hullene' argument; Grunnlag for vitenskap; 10 Bibelvers -tolkning (nr9?); Trøst for glemsomme? Barn og tro(eng); Bakteriefloraens betydning for helsen; Evangelienes troverdighet; Livssyns-åpent/nøytralt samfunn? Dobling av strømpris (2030); Kjærlighet eller toleranse; Ateistens forbudte frukt; 'Nesten en ateist'? How Great is our God; Ingen fortjener frelsen; Hvor 'kom Gud fra'?Ateist skaper sak for Gud; Descartes blunder; 'What a Beautiful name'; Kvinne eller Ånds-kamp? (USA); Bokanbefaling; Fri vilje? Bedriftstips; Norges sikkerhet basert på 1 flybase? Barn og kristendom (engelsk): Stiller de spørsmål? Forbered barna. Er naturalisme irrasjonell? 5 ting om Islam (eng.); Tro og vitenskap (Lennox); Kristen tro; Bibelsk vs. blind tro (eng); Svar på barns spørsmål; Det uoppnåelige? Medias syn på kristne; Frelsende tro; Opprinnelse til moral? Interlineære oversettelser; Filosofs vei til tro; Muslimske æresholdninger; Ikke skygge uten lys; Jesu likklede; Judas evangeliet i 'Kulturell skolesekk'; Sint -på hvem? Hendelser ved Jesu grav; Nordlys; Worldnytt-hjemme Watch List 2018: pdf; Jøder:Jes.53 -forbudt; 8 løgner som kan ødelegge ekteskap; Samfunn uten Gud? Kan krigene i GT forstås? Trosforsvar trenger kvinner; Om radikal Islam; 'Stealing from God' (ch.1) Om stedfortredende lidelse; Videoer om trosforsvar; Leveregler for kristne; Er alle religioner like gode?Tegn på depresjon; Abstrakter og det universelle; Cold case christianity' (videoer); Konfirmanter (?/svar); Sannhet eller overtro? Vitenskap vs ateisme? Herlighetsteologi; Hvorfor Jesus blant mange guder? Trenger troen forsvares? Vitenskap: ikke allvitende; Om jula: fra bibelen; rasjonelt? Fritenker? Yeshua; Jule-quiz -hva er Bibelsk? Læreplan KRLE -forslag; Et designet univers? Me-too-seksualliberalisme; Hvilken rettferdighet? Årsaks eller symptombehandling? Inkarnasjon og skapelse; Stolthet og andre fordommer; Ulike livssyn -del 1 og del 2; Dawkins ser design som mulig; Ontologisk Gudsargument; Hvilke bøker kom med i Bibelen? Kunne Gud skapt en bedre verden; Fare ved å boikotte Israel; Vil roboter ta over verden?; Misbruk av barn; Ingen rettferdighet uten; Kristus-mysteriet; Å balansere nåde og rettferdighet; FN-om Jerusalem; Guds vesen og handlinger; Unbelievable? Virkeligheten-hva sier den? Moderne slaveri; Debatt for enhver pris? Hvordan tilnærme seg 'helvete'? En digital disippel? Sikkerhet i bil; Om absolutt begynnelse (universet); Om trosforsvar (avisinnlegg); Var Gud sintere i GT? Om absolutt og relativ viktighet;

Sekulær kultur (kjennetegn); 'My life is yours' (sang); Intervju med John C. Lennox; Argumenter -Guds egenskaper; Pre-evangelisering; Teori og praksis (queer-bevegelsen); Vil vi forsvare Finmark? Spørsmålet om Gud; Flere partier vil ha et 3.kjønn/UV vil fjerne juridisk kjønn ; Toleranse og ytringsfrihet; Slavehandel i historien; Sans for humor? 'I can only imagine'(Om film); Diskusjon Ruse-Lennox; Noen vil utvide abort-grensen; Anonyme angivere utelukker ytringsfrihet; Hvorfor unge kristne faller fra; Grunner til å vende tilbake; 1Kor.brev; Meninger om PRIDE-tog; Samling om hva? Bibelkritikk -tilbakevist; Vet statsministeren hvem hun støtter? Moralske lover? Syn på verden (Rosling 2015); Om toleranse; Queer-ideologien; Kommende bok 'Vitenskapshistorie og religion'; Upresis oversettelse 'olam'; Korrespondanseteorien; Om rettferdighet og rettigheter; Om kjønnsnøytral ideologi seirer; Hvorfor er kristendom sann? Vesentlig fosformangel i universet; I 'FRI Flyt'; Er det en objektiv moralsk lov? 'Pride'; Ingen hvit Jesus'(video, 1:51)? Argument fra uvitenhet? A-teisme(invertert); Fake-news spredd via NTB; Hva er standarden for rett og galt? Kristendom: Begrunnelse; Gudsbevis (42min); Dødshjelp i Nederland; Makroevolusjon og Gud; Muslim ble kristen; Moderne slaveri; Jesus helbreder blind; Argumenter for Gud; Tankerekke om opprinnelsen; Sekularismens tyranni; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Kjærlig Gud-helvete? Familiepolitikkens talsmenn i KrF; Jesu gjenkomst (bryllupsskikk); 'Homofili ikke medfødt'; Bokanbefaling: 'Tro for en tid som denne';

 

Om ID:

Kommentar til 'Kampen om livet' -Episode 4 -her; Mennesket uten kjent stamfar; St. C. Meyer ved 'March for Science'; 'March for science or scientism'; Genetisk kode-kompleksitet tredoblet; Metafysikk eller vitenskap?; Bokomtale: Zombi-science-innledning; Svakheter ved NDT; Programmerte prokaryoter; Blekksprut med genetisk redigering; Mer massiv RNA-redigering; Gigant virus og Darwins tre; DNA-Designede Naturlige Algoritmer; Designede kroppsfunksjoner; Tilfeldig dannet tekst, Nye livsformer; Debatt med Davidsen(blog): Innlegg 1, 2, 3, Om metodologi; Informasjons-gåten; Hjernens framtreden; Publisert via origonorge.no; Om livets opprinnelse; Ikke-reduserbar kompleksitet (tilsvar); Evolusjonsteorien handler ikke bare om vitenskap, Engangsbegivenheter og vitenskapelige metoder, Uvitenskapelig premiss, Utenfor vitenskap, Når tro og vitenskap blandes, Ung/gammel jord, Vitenskapen og Gud, Steiners tale; Hvor kommer vi fra? Ikke-kodende DNA (Del 1, Del 2), Naturlovene.

 

 

Se evt. 'eldgamle nyheter'.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund