Eldste (siste) lagrede:

Kristne nyheter -generelt:

 

Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig skapt? 4-punkts Guds-argument; Gud handler i tråd med sin karakter; Kjærlighet forutsetter noe: Blind tro eller begrunnet tillit; Ny side: Free Science; Utilsiktede (ripple) effekter; Galileo og den katolske kirken; Jesus om synd og ulykker; Absolutt og relativ sannhet; Gud rettferdig og kjærlig; Er Gud umoralsk? Hvorfor akkurat Jesus?; Gammel klassiker; Faretegn; Om folk ikke vil -bli kristne; Samtale krever lytting og bønn; Berlinski om ateisme/agnostisisme og evolusjon; Uten Gud: Ingen objektiv mening; Ateismens bevisbyrde; Mer enn 10 tusen grunner; Menneske-Gud; Enormt vannresorvoar i jordas indre; Bibel-vitenskap -kort; Om moderne slaveri; Hvorfor akkurat Gud? 7 sannheter om helvete (ut fra diskusjon); Reasonable Faith (Itunes); Rådgivning fra hjertet; Tornado; Om: Tekstkritikk; Toleranse; Plassløsing i universet? Vitenskap og 'blinde krefter'; Ateisme-bygd på blind tro; Om spørsmål i evangelie-samtale; Om høflige og bråkete elever; Var Paulus kristenhetens grunnlegger? Krigene i GT -kortform, video her og her; Matteus evangeliet; Ateistisk vitenskapsmann ble kristen; Om historie-forfalskning; Ord for dagen (eng); Mitokondriedonasjon (se s.10); Mot evolusjonisme; Om ateisme og moralsk standard; Er moral følelsesbasert? Fagplaner: 'Ateismekritikk i KRLE'; 'Historiekritikk i historiefaget'; 'Frelsesvisshet'; 'Stå fast i troen'; Om den 'gode moralismen'; 'Skeptisisme som prinsipp'; Flere videoer -fra Veritaskonferansen; Om Guds forutseenhet og fri vilje; Er alle religioner sanne? Utfyllende evangelier; Ondt-vs-godt-Gud; 5 grunner til å tro på Gud; Rasisme inkompatibelt med kristendom; Om eggdonasjon og assistert befruktning (intervju); Logiske tankefeller; Trosfrihet for alle; Tilbakebetaling av nødhjelp; Power-Points; Mot Islams syn på Jesus; Uttrykksformer i sosiale medier; Er far overflødig?

Ett evangelium-4 evangelier; Gode grunner til tro; Engelsk-språklig: Kontingens-argumentet; DNA-informasjon; Debatt (Lennox-Dawkins) 1t 20min;
Norsk: Atomvåpen og Iran? NRK -fjær ble til fem høns; Naturens skjønnhet; Er ett første menneske-par mulig? 6 skadde kristne (India); Manglende norsk forsvarsevne; Om fri vilje; Tidlig NT; Fri vilje; Vitenskap og barneoppdragelse; Fortjent? Om opphav; Er vitenskapen objektiv? Jesus historisk og sto opp (lydfil); Evangelier bekreftet; Om logiske selvmotsigelser; Avstand til oppstandelsesvitnene; Samlivsrevolusjonen; 'trans' --ideologien (video:50min); Om billedbruk og begreper; Gud kjærlig og allmektig; Et språk folk forstår; Ett evangelium -4 evangelier; 5 ting om kristen oppdragelse; 'Gud talte til meg'; The information enigma; Det ondes problem; Fra ateist til troende? Trosstyrkende; Moralsk -om våpen og Gud; Om Jesu oppstandelse; Om å lytte; Er homoseksualitet synd? Tabufelt? Logisk selvmotsigende? Ett første menneskelig par mulig? Eks. på trosforsvar -videoer: Det ondes problem; Moralsk argument; Umoralsk Gud? Mening/intensjonalitet; Aquinas' 5.vei; Ulike emner; Tro (Lennox); Hensikt; Turek ; Godt/ondt; Moral; ?/Svar1; veritas.org; Omvendelse på dødsleiet? Sanger: 'Gje meg handa di'; 'Alt i meg'; Siv J. om homo-politikk; Politikk i forkant av OL; Fantastiske fugler; Forsvar for kosmologisk (kalam)argument; Om abstrakter i sinnet; Teistisk evolusjon undergraver; Bibelen: her og her; samt Guds ære; Gode argumenter for kristendom; Jøder og arabere; Nytt fra Nepali-sykhus; Hensikt uten Gud? Troens vannskille; Motivasjon-viktig; Faretegn ved kirker; Jesus: Messias; Gud er treenig-kjærlighet; Ateist lege blir kristen; Hvem skapte Gud? 'Idéer har konsekvenser'; Fri app hos: Crossexamined.org; Frankenstein-advarselen (200 år); Forsvarsutgifter i feil retning? 1 år etter kirkemøtevdtaket; Teistisk evolusjon-undergraver Bibelens aturoritet: del 1; del 2;

 

Intelligent Design (ID): To evolusjonister ramponerer teorien; Embryonisk utvikling; Homologi-argument redusert; Humor i ID-bevegelsen? -her; Hjerne ulik bevissthet -her; C.S. Lewis om evolusjon; Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein design; Hardware of life -argument; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn, prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer;

 

ID-stoff:

Alternativ til metodologisk naturalisme; En meningsfull verden; Om 'evolusjonsikoner';Fosterets utvikling; Hvem designet Designeren; Hvem er Designeren?; Feilslutning av evolusjonær fordel; Fotosyntese og cyanobakterier; Elektrisk DNA -sirkulært RNA; Optimering og design; Topp-10 argumenter mot evolusjonsteorien (ET); Materie-problem for materialister; Hva mutasjoner er gode til; Komiske konsekvenser av konvergent evolusjon hos dinosaurer; Regularisme vs naturalistisk/teistisk (vitenskap); Alternativ til metodologisk naturalisme; Trosforsvar -videoer (eng); RNA overgår DNA; Trappist-1 'sensasjonen'; Vitnesbyrd om Jesu guddommelighet; Hvem gjelder dette? Religion og politikk -hvem blander? RNA overgår DNA; Trappist-1 'sensasjonen'; En meningsfull verden; Om 'evolusjonsikoner'; 10 ting du bør vite om trosforsvar; Eldste fossiler i verden? Spekulativt om liv på ekso-planeter; Hvem/hva splitter kristen-Norge? Et annet evangelium? Læreoppløsning og Skriftprinsipp; I begynnelsen, Mirakler og vitenskap, Teistisk evolusjon -kommentar til video; Eldste fossiler i verden? Spekulativt om liv på ekso-planeter;

Tilbake til 'nyeste nyheter.

Samlet av Asbjørn E. Lund