Nytt på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp)

Her er nytt stoff, med lenke til dette:

Daglig andakt kan leses her (Ulf Magne Løvdahls blogg).

Neste søndags tekster m. gjennomgang. For alternativ gjennomgang se her (Bibelutleggelse).

Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Nye lenker generelt: Antall kristne øker; Selvets tidsalder; Om skapelse og intensjon (trosforsvar); Kosmologisk gudsbevis; Vann (nødvendig for liv); Bach i friluft; Om konflikthåndtering; Om skapelse -hos kirkefedrene; Om det gode (moraldebatt); Blikkfang; Religion og vitenskap: fiender? Kidnappet jente løslatt;'Er det så enkelt'? Unnfallenhet-som-dyd?; Vår kulturs forfølgelse: svar på denne; Verste form for forfølgelse? Tid for å 'skille stat og frikirker'? Trosforsvar i forhold til Islam(eng); Hjerte-kar systemet (eng-lydfil); Ættetavlenes budskap; Invester i solenergi (Afrika); Vann tar overhånd; Skatt i leirkar; Sjokk for Hamas-FN; Augustin om opprinnelsen; Argumenter for Jesu oppstandelse; Fungerer trosforsvar? Russland fokuserer på Svalbard; Ikke-troverdig forsvarsstrategi? Bør norske styrker holde seg hjemme? Religion en privatsak? Klassisk bakgrunn (naturlige årsaker); '1kr': 'Hører du ikke hva jeg sier'?

Startguide for Intelligent Design (ID): Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

 

Antall besøk på hovedsiden er passert 10.000. Takk til alle som besøker sidene, håper dere finner noe av interesse/det dere søker etter.

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.


 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 240