/kristen-design

Det ondes problem og syndefallet.pdf
Homo erectus samme grunntype.pdf
Insekt-aritmetikk.pdf
Intet nytt under solen.pdf
Kreasjonisme og Evolusjonisme.pdf
Sikader.pdf
Skapelse og kompromisser.pdf
Spesielle trekk ved fugler.pdf
Universell informasjon og Bibelen.pdf
Vil Teistisk evolusjon dempe ateisme.pdf
Vitenskapen og Guds eksistens.pdf