Det store kjønnseksperimentet


Berømt psykiater: Kjønnsteorier er kvakksalveri
"Misrepresentasjon", "kvakksalveri", "folkemord"? - I sin nye bok "The Great Sex Experiment" angriper psykiater David Eberhard folkemordet. "Hvis du ignorerer biologi, så er du totalt ute og sykler," sier han i Studio Ett.
...
Det faktum at førskoler, universiteter og myndigheter i stor grad bruker kjønnsteorier, blir ikke verdsatt av David Eberhard, psykiatrisk seniorleder og daglig leder for barn og voksenpsykiatri. I den nylig publiserte boken "The Great Sex Experiment" skroter han teoriene, og mener at de ikke utgår fra virkeligheten.
"Når vi diskuterer likestilling i dag, er det svært vanlig å se bort fra de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner," sa han i et intervju med Studio Ett.
Han eksemplifiserer det faktum at når man diskuterer karrierevalg, antas det ofte at "sexordninger", "patriarkat" og "strukturer" er basert på det faktum at menn ofte velger en bestemt type jobb og kvinner en annen. Faktisk kan det være at en person velger et yrke, fordi han eller hun faktisk ønsker å jobbe med det, mener han.
"Som en gruppe" mann "og" kvinne "har du noen forskjellige kvaliteter som er genetisk arvet. Siden varierer det naturlig nok mye mellom enkeltpersoner, sier han.
For eksempel er menn generelt mindre empatiske og sosiale enn kvinner, forklarer Eberhard.


Et problem med nedtoning av den biologiske delen er, ifølge Eberhard, at menn og kvinner begynner å kvoteres i ulike yrkesgrupper i stedet for å akseptere menns og kvinners valg.
"Så snakker du om likestilling basert på utfall og ikke på like muligheter. Det er like muligheter for menn og kvinner i dagens samfunn, vil jeg hevde.
"I boka går du gjennom mye av hele forskningen som viser biologiske forskjeller mellom menn og kvinner - hjernen fungerer annerledes, vi er forskjellige på forskjellige ting, vi har forskjellige muskelmasser - det er bare opplagt?" -sier programleder Magnus Thoren.
"Absolutt, jeg skriver bare selvfølgeligheter," svarer Eberhard.
"Jeg er sannsynligvis den som har vært mest utskjelt for å skrive selvfølgeligheter de siste 15 årene," fortsetter han.
I boken går Eberhard så langt som å kalle kjønnsteorier for "kvakksalveri" og gir kjønnsforskerne diagnosen "vaneforestilling" - noe betviles av programlederne i Studio Ett.
"Jeg er ganske lei av radikal feministisk retorikk - det er klart at jeg svarer med motangrep. Og jeg vil si at hvis du ignorerer biologi, er du totalt ute og sykler , sier han.
"Men hva er problemet med å se menn og kvinner som like" lurer på programlederne.
- De er ikke like. Gutter og jenter er ikke like. En fødes ikke som ubeskrevne blader, sier Eberhard.
I verste fall har kjønnsopplæring en negativ innvirkning på barna, og i beste fall påvirker utdanningen ikke barna så mye, fordi genetikk har så stor innvirkning at barna fortsatt blir "som de blir", sier han.
- "Men det avhenger også av hva du tar med hjemmefra og hva du som en jente får inntrykk av at du kan takle", sier Helena Groll, Programleder.
-Dette er den matriarkale normen i Sverige som sier: "Det ser ut til at det er usynlige barrierer for kvinner." Men det gjenstår fortsatt å bevise at det faktisk er slik, "sier Eberhard.


Etter intervjuet med David Eberhardt ble spørsmålet diskutert av Anna-Klara Bratt, sjefredaktør for Feminstiskt perspektiv, og Ivar Arpi, lederforfatter på Svenska Dagbladet, i Studio Ett -her.
- Jeg forstår egentlig ikke hva [Eberhard] snakker om. Jeg har aldri hørt noen nekte [at det er biologiske forskjeller mellom gutter og jenter]. Det er også biologiske forskjeller mellom jenter og jenter, gutter og gutter, sier Bratt.
"Jeg synes det er veldig interessant å lytte til Anna-Klara Bratt som nekter det kjønnsvitenskapen hevder: at kjønn ikke er noe som en blir født med, uten noe en blir," sier Arpi.
Under resten av samtalen var det vanskelig å skille ut direkte svar på Eberhards kritikk fra Bratt.


Sara Andersson sara.andersson@varldenidag.se

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund