Mini-presentasjon av evangeliet (med bønn til frelse)

Dette er tilpasset et opplegg som er brukt med suksess ute i mange byer-i forhold til ukjente mennesker.

Vet du at Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for ditt liv?
Jeg har et lite, men viktig spørsmål til deg. Om du døde akkurat nå,
vet du helt sikkert at du ville komme til himmelen?

Om JA, -"Fint! Hvorfor svarer du ja?"
Hvis de svarer noe annet enn Jeg tror på Jesus, eller Jeg har Jesus i mitt hjerte eller lign., fortsett med teksten.
Til de som tror kan du si noe slikt som: Godt å treffe deg bror/søster, snakkes senere.
(akkurat nå er det ikke-kristne vi ønsker få i tale)

Jeg skal fortelle raskt hva Bibelen sier:
Den sier at: alle har syndet og mangler Guds herlighet

og syndens lønn er døden, men at Gud viser sin kjærlighet, ved at Kristus døde for oss.

Du kjenner den lille Bibel? Gud nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Bibelen sier også: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Og naturligvis: 'Hver den som' gjelder også deg, ikke sant?

Jeg vil gjerne be en liten bønn,for deg (-om det er greit):
-Om du ikke vet navnet, er det på tide å spørre om det nå. (Personen kalle med (Navn) under)

Herre velsign (Navn) og hans/hennes familie med lange og gode liv.
Jesus, la han/henne se hvem du virkelig er!

Om (Navn) aldri har tatt imot deg Jesus, som sin Herre og frelser,
ber jeg at han/hun må gjøre dette akkurat nå!

evig liv som gave(Navn), om du vil ta imot den gave som Gud har til deg i dag,
si etter meg med ditt hjerte og din munn:

Kjære Herre Jesus, kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg mine synder!
Gjør meg ren og sett meg fri!
Jesus, takk at du døde for meg!
Takk for at du sto opp fra de døde, og at du kommer tilbake en dag.
Fyll meg med din Hellige ånd. Gi meg en sult etter deg Gud.
Gi meg
frimodighet til å fortelle andre om deg, og vinne andre for deg, Jesus!


på vei til himlenJesu død gir livTakk for at jeg nå er frelst, født påny. At jeg er tilgitt og på vei til Himmelen,
fordi jeg har tatt imot deg, Jesus, i mitt hjerte.

Den som går ut sier: Som en tjener for Jesu Kristi evangelium, sier jeg deg nå at alle dine synder er tilgitt. Husk alltid å gå til Herren og ikke fra Ham, for Han elsker deg og har en vidunderlig plan for ditt liv!

Be dem til møte/din menighet, gi dem ditt navn/tlf.nr, hør om de vil oppgi sitt navn/tlf. nr?

Relevant sanger: Gud vil ikke miste, Gud har en plan med ditt liv.

Fritt etter kampanjen: Gud i din by.