-Du har din tro, jeg har min tro

Det står ikke noe lignende i Bibelen; mot dem som hevder det!

I følge Wikipedia er: «Enhver blir salig i sin tro» er en dårlig oversettelse av en randbemerkning i et skrift rettet til Fredrik den store av Preussen i 1740. En bedre oversettelse er: "Her kan enhver bli salig på sin måte". Senere skal Wilhelm I ha brukt uttalelsen ofte for å vise at det skulle være religionsfrihet under hans styre.

At det er frihet til å tro på det en vil, er imidlertid ikke det samme som at alt er like godt! Det avgjørende spørsmål er jo om det vi tror på er sant! I den sammenheng har det lite å si hvor innviet, hengiven, overgitt eller seriøs utøverne av religionen er!

Et bilde kan klargjøre: Om vi står på veien mellom Kristiansand og Oslo og vil til Oslo, men ikke vet om det er til høyre eller venstre. Du tror det er til høyre, men så kommer en annen som sier: Jeg kjenner en som har vært der, så jeg er overbevist at det er til venstre. Da kan ikke begge ha rett! En vei fører til Oslo, den andre til Kristiansand. Feil kjøreretning kan volde ubotelige skader.

En engelsk religionssosiolog undersøkte 440 religioner over hele verden, fant samme mønster i alle. De gir ulike svar på hvordan mennesket ved egen innsats kan nå opp til guddommen - hva de nå kaller den.

Korset en broKristendommen forkynner at det er umulig. Ef. 2,8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Gud er hellig og fullkommen, og han krever det samme av oss! Matt 5,48:Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. Vi som er ufullkomne kan ikke gjøre noe fullkomment.(Rom 3,23: for alle har syndet og mangler Guds herlighet. ) Om Gud skulle slippe syndige mennesker inn i sin himmel, ville fort himmelen bli et like dårlig sted som jorda.

Derfor kom Gud ned til oss i Kristus! Rom. 5,8: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det er bare Jesus som kan vise oss veien som leder til himmelen. Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.(Joh. 14,6)

Endelig er det kun Han som kan skape en ren av en uren. Joh 3,6: 'Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.' Joh 1,13: 'De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.' Rom. 6,23:'Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.'