Innvendinger mot Gud:


Paulus på AeropagosDe fleste innveningene kommer gjerne opp når vi kommer hit. For hvis Gud virkelig er til, og er slik Bibelen åpenbarer ham for oss, så må alle mennesker en gang avlegge regnskap overfor Ham. Frykten for dette gjør at mange avviser Gud, og tror at de dermed kan leve som de vil. Men Gud eksisterer like fullt, om så flertallet avviser ham. Til sammenligning vil tyngdeloven virke, uansett om noen ikke skulle akseptere det. Sml. mange narkodødsfall fra høyhus..
Derfor er det viktig å vise den vi snakker med at vi virkelig har med Gud å gjøre, enten han skjønner det eller ei! "For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.."(Ap.gj. 17,28) Her kan vi møte mange mer og mindre reflekterte innvendinger:


Hvordan kan du bevise at det finnes en Gud?

Folk som krever et gudsbevis er sjelden særlig reflekterte i sin påståtte ateisme.
En kan gjerne her stille et motspørsmål: "Hva slags gudsbevis ønsker du?" Ofte har ikke vedkommende tenkt over det, og svarer kanskje et logisk bevis. Men Gud kan ikke fortapt sønn vender hjembevises, verken logisk eller naturvitenskapelig-like så lite som en kan bevise kjærlighet. Ofte ligger det bak en slik holdning et misbruk av det logisk-deduktive bevis: Skal Gud være til, må jeg kunne se ham. -Altså er han ikke til. Da må jo Gud være slik at kan sees, men Bibelen sier at Gud står over vår sansbare virkelighet. 1 Tim 6,16:" Den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, "
Ofte kan en møte påstanden at det er vi mennesker som har skapt Gud i vårt bilde: I følge Freud er behovet for en farsskikkelse å gå til når vi er blitt voksne, den psykologiske forklaringen på dette. En slik argumentering kan vi like godt vende mot våre kritikere: "Frykten for at det finnes en Gud, kan være den psykologiske forklaringen til at mange fornekter hans eksistens." Her står påstand mot påstand.
En annen sak er at noen neppe ville finne på å skape et bilde av en Gud som har makt til å kaste dem i helvete: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete (Matt. 10v28).

Om det ikke er mulig å bevise Gud, er det minst fem forhold som klart peker på at det står en designer og skaper bak:

a) Det kosmologiske prinsipp
b) Det teleologiske prisipp
c) Det antropiske prinsipp
d) Det moralske prinsipp
e) Livet selv