Antropisk prinsipp

Det antropiske (antropos er gresk for menneske) prinsipp gir uttrykk for hvor fint samstemt hele universet er. Prinsippet viser hvor fullkomment koordinert hele universet er, hvilket gjør det mulig at liv og mennesker kan eksistere. På engelsk kalles dette 'the fine-tuning of the universe'.

livets oppståenGrunnlaget for dette prinsippet er at opprinnelses-tilstanden for universet måtte være helt spesielle. Sjansene for at liv kan eksistere på en hvilken som helst planet er beregnet til (én til 10 opphøyd i 173: 1-tall bak desimakommaet, med 172 nuller foran seg).

Det kan trengs noen eksempler: Forholdet mellom konstanten for gravitasjonskraften og konstanten for elektromagnetisk kraft, kan ikke avvike mer enn én av (10 opphøyd i 40) ganger for at liv skal opprettholdes. Konstanten for rommets tetthet kan ikke avvike mer enn (én av 10 opphøyd i 120 ganger: 1-tall bak desimakommaet, med 119 nuller foran seg). Forholdet mellom elektron og protonmasse er 1:1 836. Hvis forholdet var annerledes, kunne ikke molekyler dannes. Jorda roterer rundt sin egen akse med en konstant hastighet på ca 1.670 km/t. Jorda roterer rundt sola med en konstant hastighet på 108.000 km/t. Avstand til sol og måne er nøye tilpasset for at ikke temperaturen skal være for høy/lav for levende liv, og at liv kan opprettholdes i verdenshavene. Den universelle konstant (nevnt tidligere), kunne ikke avveket mer enn ørlite grann for at menneskelig liv skulle bli umulig på jorda.

Over hundre slike kritiske naturkonstanter er akkurat presise for at liv er mulig. Det virker helt utenkelig at alle disse konstantene tilfeldigvis kan befinne seg i et så kritisk, lite område samtidig. Kan ikke det gjøre det naturlig å bruke begrepet skaperverket i stedet for naturen?

 

Gjort om til .htm format ved Asbjørn E. Lund.