Finnes Gud?

fritt etter teolog William Lane Craig (fra VL mandag 7.mai 2011)

Forfatteren C.S. Lewis har sagt: "Gud er ikke noe man kan være moderat interessert i. Dersom han ikke eksisterer, er det ingen grunn til å være interessert i Ham i det hele tatt. " For egen del kan jeg legge til: -Dersom han eksisterer, er Han det viktigste i universet, og krever vår fulle oppmerksomhet.

Tre gode grunner for å lure på Guds eksistens:???

i) Dersom Gud ikke finnes, er livet til syvende og sist meningsløst. Dersom ditt liv til syvende og sist er dømt til å ende i døden, spiller det da noen stor roller hvordan du lever? Når alt kommer til alt, er da noe av det du gjorde- eller om du i det hele tatt har eksistert, av betydning? Det innebærer at om ateisme er sannheten, er livet i det store bildet meningsløst.

Livet kan selvsagt ha relativ betydning, på den måten at en har påvirket andre eller beveget historiens løp. Men til syvende og sist blir da mennesket dømt til å forgå når universet opphører å eksistere.

ii) Dersom Gud ikke eksisterer, lever vi uten håp om å bli berget fra vår begrensede eksistens. Også derfor er spørsmålet om Guds eksistens helt avgjørende. Dersom Gud ikke eksisterer finnes det ikke noe liv etter døden, dermed blir ateisme en filosofi uten varig håp.

iii) Dersom Gud faktisk eksisterer, så er det ikke bare mening og håp. Da finnes også muligheten for å få en personlig kjennskap til Gud og hans kjærlighet. Det vil være av ekstremt betydning for deg personlig, ja for hele menneskeheten. Da blir livets viktigste spørsmål: Hvordan bør mitt forhold være til dette vesenet som jeg baserer hele min eksistens på?

Fem grunner til at Gud eksisterer:

1) Guds eksistens gir mening når det gjelder universets opprinnelse. Klassiske ateister har sagt at universet er evig og tidløst. Da må universets årsak være evig, tidløst, og et immaterielt (ikke fysisk) vesen. -Men det må også være personlig. Hvordan skulle ellers en tidløs årsak skape noe den ikke er? Eneste vei ut av dilemmaet er at årsaken er en personlig agent med fri vilje. Hva er mest sannsynlig? At læren om Gud er korrekt, eller at universet plutselig dukker opp, ut av ingenting?

Guds fingeravtrykk2) Gud ordner det komplekse universet på en fornuftig måte. Universet balanserer på en knivsegg, og er fininnstilt ned til minste detalj. Craig mener det er tre måter å forklare denne utrolig delikate balansen i universet på: a) fysisk nødvendighet b)tilfeldighet eller c) design.

a) Dersom universet er en fysisk nødvendighet i sin oppbyggelse, må det finnes en teori som vi ikke vet om-som forklarer hvorfor konstanter og vilkår har de verdiene de har.

b) Tilfeldighet: Det ville innebære at det bare er en tilfeldighet at universet er satt sammen på en så ekstremt intrikat og detaljert måte.

c) design: Det tredje alternativet avviser begge de to første forklaringene og hevder at det finnes et intelligent vesen bakom kosmos. Dette vesenet designet kosmos slik at det kunne oprettholde liv.

 

Konklusjonen blir: Universet beror ikke på fysisk nødvendighet eller tilfeldighet. Dermed må det bero på design. Dermed har vi et godt argument for en transcendent designer av universet.

voldelig person3) Guds eksistens gir mening på grunn av objektiv moralsk forståelse og allmenne verdier. Dersom Gud ikke eksisterer, finnes heller ikke objektiv moralsk plikt og etiske verdier. Mange teister og ateister har vært enige om dette. Dermed har flere ateister benektet at objektiv moral eksisterer og henviser moral til biologisk og sosial evolusjon. Problemet i følge Craig er, at objektiv moral og etiske forpliktelser faktisk eksisterer. Handlinger som tortur, barnemishandling og terror er ikke bare sosialt, men moralsk forkastelig. Nestekjærlighet, selvoppofrelse og sannhet finnes som objektive goder. Dersom objektiv moral, ikke kan eksistere uten Gud, men faktisk eksisterer, så må det logisk følge at Gud eksisterer.

Jesus oppstått

4) Guds eksistens gir mening gjennom de historiske fakta angående Jesu liv, død og oppstandelse. Majoriteten av nytestamentlige forskere holder tre fakta for å være sanne: Jesu tomme grav, det at han viste seg etter sin død og disiplenes tro på hans oppstandelse. Craig mener de første disiplene var så overbevist om at Gud hadde reist Jesus opp fra de døde, at de var villig til å dø for dette.

Som historiker blir det kun mulig å forklare tidlig kristendom, dersom Jesus faktisk sto opp fra de døde og etterlot seg en tom grav. Det finnes ingen naturlig, plausibel forklaring på disse etablerte fakta. Forsøk på å forklare med at liket ble stjålet eller gjemt, er blitt kategorisk avvist av historikere. Dersom Jesus sto opp fra de døde, var han den han sa han var. Det betyr at Gud finnes.

 

erfaringsbevis5. Det femte argument er det faktum at det er mulig, og mange mennesker har erfart dette: Gud kan bli kjent og erfart. Filosofer kaller dette for en grunnleggende tro, og det utgjør grunnlaget til en persons trossystem. Ikke noe av dette kan bevises. Det er i det hele tatt vanskelig å bevise noe i denne sammenheng. Men disse grunnleggende trossystemene er formet i konteksten av det vi ser, berører og hører. De kan ikke bevises, men det er rasjonelt å holde dem for å være sanne. På samme måte er tro på Gud for dem som erfarer Ham, en grunnleggende tro basert på erfaringen av Gud.

 

Gjort om til .htm format ved Asbjørn E. Lund.