HawkingUnivers uten Gud? -media på villspor

Av Bjørn Are Davidsen


Et kjennetegn på bokhøsten er at innsalgslysten tar overhånd. Erfaring viser at det ikke kan skade i tillegg å spille på De Store Spørsmålene.

Denne gang (i 2010) er det fysikeren Stephen Hawking som er ute, eller, får vi håpe, en overivrig salgssjef i forlaget hans. Og mange media stiller mer enn villig som mikrofonstativ.

I morgen GudVi kan dermed lese uten motspørsmål at Hawking hevder at ”det er ikke noen plass for Gud i teorier om universets skapelse. Han har tidligere argumentert for at en tro på en skaper ikke var i strid med vitenskapen, men i en ny bok konkluderer han med at Big Bang var en uunngåelig konsekvens av fysikkens lover”.

At Hawking sa omtrent det samme i en bok for et par tiår siden er tydeligvis glemt, men la nå det ligge her. Et viktigere poeng er som jeg nevnte i en kronikk i Dagbladet da den kom ut på 80-tallet at hans tanke om at en endelig helhetsteori ville gjøre Gud unødvendig, forutsatte at Gud var en del av naturen og en fysisk forklaring. 

Ja, det stemmer at Gud er unødvendig i fysiske formler, siden Gud ikke er en del av fysikken. Dette sier imidlertid intet om Guds eksistens og brukes ikke i filosofiske gudsargumenter. 

Gud skaperDet blir ikke bedre når Hawking sier at ”Fordi det finnes lover som tyngdekraften, kan og vil universet skape seg selv av ingenting. En spontan skapelse er grunnen til at det finnes noe fremfor ingenting, hvorfor universet eksisterer, hvorfor vi eksisterer”. 

Med forbehold om hva han faktisk sier i boka viser igjen at Hawking er lite kjent med gudsargumenter. 

Å hevde at noe kan oppstå fra ingenting uten grunn er dessuten å plassere seg utenfor både intuisjon, logikk og naturvitenskap. Spontan skapelse fra ingenting av ingenting er ingenting som kan testes i laboratorier eller legges inn i ligninger.

jord fra rommetDet er dermed lite overraskende å se at Hawking ikke snakker om ingenting. Hvis betingelsen for at universet skal kunne skape seg selv fra "ingenting" er lover som tyngdekraften, må minimum de eksistere. Og da har man tjuvstartet. At tyngdekraft vanskelig kan eksistere uten materie, styrker ikke argumentet.

Media må her enten må ha feilsitert Hawking eller tatt ham ut av sammenhengen. 
Det overbeviser ikke mer når Hawking siteres på at oppdagelsen av en planet utenfor vårt solsystem var vendepunktet i forhold til "Newtons tro på at universet ikke kunne ha vokst frem av kaos. Oppdagelsen gjør tilfeldighetene ved vårt solsystem, den ene solen, den heldige avstanden mellom jorden og solen samt solens masse, mindre bemerkelsesverdige, og mindre uimotståelige som bevis for at jorden ble forsiktig utformet bare til glede for oss mennesker, skrev han".

Dette er heller ikke noe vanlig gudsargument. Newton er lite sitert om dette i filosofien. Kosmologisk fininnstilling - at naturkonstanter som tyngdekraften synes så egnet for at liv skal kunne eksistere er noe annet enn at Gud må finnes fordi jorden er plassert så lurt i solsystemet.


Men i møte med gudsargumenter er det sjelden logikken som avgjør. Dermed er det ikke uventet at så mange media trykker salgssmaterialet for Hawkings bok til sitt bryst.  Det er ingen grunn til å tro at kritiske oppfølgingsspørsmål skal oppstå spontant.

© Bjørn Are Davidsen
-Kommentaren har stått på trykk i avisen DagenMagazinet i september 2010.