- Jeg tror ikke på Bibelen


Bibel en spesiell bokNår vi skal dele evangeliet, er vi nødt til å referere til hva Bibelen sier. Men da kan vi risikere å bli møtt med nevnte innvending, og det blir gjerne føyd til: "Bibelen er full av feil." Skal du overbevise meg, kan det ikke nytte at du bruker Bibelen."

Overfor innvendinger skal vi våge å stille motspørsmål. Her kan vi spørre:


-Hva slags feil er det du tenker på?

De fleste vil da ha problemer med å svare konkret. Visst finnes det uoverensstemmelser mellom de ulike skriftene, men for oss som ikke kjenner hele saksforholdet, bør vi være forsiktig med å påstå at det er feil. At det er variasjoner som er vanskelig å harmonere, viser at vi har med øyenvitne skildringer å gjøre, ikke med avskrift.

Korset en broKorset en broOfte ligger det en viss intellektuell stolthet bak, når noen sier at de ikke tror på Bibelen. Da kan vi si som så: "Jeg kan ikke bestride din rett til å forkaste Bibelen. Men uten tvil har Bibelen vært en av de, kanskje den viktigste boken i vår historie. Har du forstått hva som er Bibelens hovedbudskap i en sum?" Hvis han fortsetter å si han ikke tror på den, kan vi si at det ikke var det vi spurte om, men om han vet hva som er hovedbudskapet i Bibelen. Svært ofte vil noen da si noe om å holde de ti bud, ha Jesu Bergpreken som forbilde evt. at de ikke vet det! Da kan vi høflig påpeke at de tar feil, og at det er uklokt å forkaste Bibelen, hvis en ikke vet hva som er dens hovedbudskap. Da har vi et godt utgangspunkt for å dele evangeliet med ham/henne og mens vi gjøre det må vi be at Guds Ånd vil skape tro på budskapet vi forkynner.


Redegjør for Bibelens enestående stilling.

Hvis en person fortsetter å si han ikke tror på Bibelen, kan det være på sin plass å forklare hvilken enestående stilling Bibelen har i verdenslitteraturen. Så kan vi spørre om han ikke synes en slik bok er verd et studium.

Følgende punkter kan da være på sin plass: Bibelen er:


Bibela) Enestående når det gjelder enhet.

b) Enestående i overlevering.

c) Enestående når det gjelder historiske opplysninger.

d) Enestående når det gjelder profetier.

Bibelen er også enestående når det gjelder innflytelse i litteratur og kunst.


En slik bok burde være verdt et studium!