Den dagen Gud griper inn

Bibelvers samlet av

Maria Johanne Vik Refsnes

"Det er noe meningsløst
som hender på jorden:


Noen rettferdige får
hva de urettferdige fortjener,


og noen urettferdige får
hva de rettferdige fortjener."


(Forkynneren 8v14a)

"De urettferdige skyter opp som gress, alle som gjør urett, blomstrer, bare for å bli utryddet for alltid." (Salme 92v8)


"De som frykter Herren, talte da sammen.
Herren lyttet og hørte hva de sa.


Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn. (Malaki 3v16-18:)

Den dagen jeg griper inn,
sier Herren over hærskarene,
skal de være min dyrebare eiendom,


og jeg vil være mild mot dem,
som en mann er mild
mot en sønn som tjener ham.

Da skal dere igjen se forskjell
på rettferdige og urettferdige,


på dem som tjener Gud,
og dem som ikke tjener ham."