Sal38v16: Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre, min Gud.