Tit 1v2: og håp om evig liv. Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av,