Sal. 90v4: For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.