Sal 8v6-7: Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: