Sal 8v4-5: Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, 5 hva er da et menneske - at du husker på det, et menneskebarn - at du tar deg av det?