Sal 82v6: Jeg har sagt: "Dere er guder, sønner av Den høyeste er dere alle."