Sal. 34v19: Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.