Sal116v15: Det koster Herren mye at hans trofaste dør.