Rom.3v22: Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell,23  for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.