Religiøs pluralisme hevder at 'alle religioner er like sannferdige'

A. 1. Om alle religioner er sanne, så er også kristendommen sann.

2. Men kristendommen hevder at andre religioner er falske (Joh14,6).

3. Enten er kristendommen sann, da er andre religioner usanne, eller så tar kristendommen feil, og noen andre religioner kan være sanne, eller falske. Under ingen omstendighet kan alle religioner være sanne.

B. 1. De store religionene har flere innbyrdes motstridende virkelighetssyn: Monoteistiske religioner: Gud er et personlig vesen. Hinduismen hevder Gud er en upersonlig kraft. I opprinnelig buddhisme (den lille vogna) er det irrelevant.

2. Jesus forkynte at han og Gud var ett (Joh17,21). I jødedom og Islam er det gudsbespottelse å hevde dette.

Konklusjon: Religiøs pluralisme er en selvovervinnende påstand.