Ordsp9v10: Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er forstand.