Ordsp. 3v5: Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt!