Matt 4v19: Han sa til dem: "Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!"