Matt 27v45: Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time.