Matt. 13v24-30: Han la fram for dem en annen lignelse og sa: "Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: "Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?" 28 "Det har en fiende gjort," svarte han. Tjenerne spurte ham: "Vil du vi skal gå og luke det bort?" 29 "Nei," svarte han, "for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det; men hveten skal dere samle i låven min."