Mark. 2v9-11: Hva er lettest å si til den lamme, enten: Dine synder er tilgitt, eller: Stå opp, ta båren din og gå? 10: Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder" - og nå vender han seg til den lamme 11 "Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem!"